جواب مرحله ۴۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ گناهكار
افقی ۱ ناگوار بودن
افقی ۱ عنصری ‬‫غیرفلزی و فراوان‬‫
افقی ۲ تب و لرز
افقی ۲ نوعی برنج مرغوب‬‫
افقی ۳ شریان بدن
افقی ۳ بلندای قامت
افقی ۳ ‬‫خسته و رنجور
افقی ۳ محل ورود‬‫
افقی ۴ بارش مشكل به مقصد برسد
افقی ۴ ‬‫فهمیدن اندیشه‌های یكدیگر در‬‫ ‬‫زندگی مشترک
افقی ۴ تلخ
افقی ۴ گله‬‫
افقی ۵ گمان
افقی ۵ داستان
افقی ۵ رنگ مایع‬‫
افقی ۶ ترازنامه
افقی ۶ تشت گلی
افقی ۶ ماركی‬‫بر ساعت‬‫
افقی ۷ یازده!
افقی ۷ یار دیرین گل و پروانه!
افقی ۷ ‬‫فدراسیون جهانی شنا
افقی ۷ خالص‬‫
افقی ۸ نقاط ضعف شخصی را شناختن‬‫ و از آنها استفاده كردن‬‫
افقی ۹ از واحدهای سنجش
افقی ۹ خواستار
افقی ۹ ‬‫جد
افقی ۹ جانشین او‬‫
افقی ۱۰ در مقام تحسین می‌كشند
افقی ۱۰ ‬‫‬‫ماهی ‌فروش
افقی ۱۰ مجمع و مجلس‬‫‬‫
افقی ۱۱ بزرگی، شكوه
افقی ۱۱ فاش كردن
افقی ۱۱ ‬‫از یك پدر و مادر‬‫
افقی ۱۲ سالخورده
افقی ۱۲ ضمیر اجتماعی
افقی ۱۲ پایتخت ژاپن
افقی ۱۲ عملی گردید‬‫
افقی ۱۳ پرستیدنی در دوره جاهلیت
افقی ۱۳ كریدور
افقی ۱۳ صفتی برای دهان سخن‌چین
افقی ۱۳ ‬‫‬‫ویتامین انعقاد خون‬‫
افقی ۱۴ پیامبر خوش ‌صدا
افقی ۱۴ پدر ایمنی ‌شناسی‬‬‫
افقی ۱۵ آتشگیر
افقی ۱۵ دیده شده
افقی ۱۵ وردست شاطر نانوایی‬
عمودی ۱ علامت مخصوص
عمودی ۱ كاسه مسی
عمودی ۱ اصل و آغاز‬‫
عمودی ۲ سریالی به یاد ماندنی و بسیار زیبا و محبوب براساس یكی از شاهكارهای‬‫ ادبیات كلاسیک چین به نام كناره آب‬‫
عمودی ۳ طاقچه‌ای در دیوار
عمودی ۳ یكی از چاشنی‌های معطر مورد استفاده در بعضی از‬‫ ‬‫غذاها، نان‌ها و شیرینی‌ها
عمودی ۳ به معنی دنیا و آخرت
عمودی ۳ صفحه اینترنتی‬‫ی‬‫ن‬‫
عمودی ۴ صابون خیاطی
عمودی ۴ دیدن
عمودی ۴ الفبای آبادانی
عمودی ۴ جشن‬‫
عمودی ۵ ایستادن
عمودی ۵ باران كم
عمودی ۵ گردنكشی‬‫
عمودی ۶ مجبور شده
عمودی ۶ کارش ثبت تصاویر است
عمودی ۶ سنگ آسیاب‬‫
عمودی ۷ انبار كشتی
عمودی ۷ قصد كردن
عمودی ۷ چهره
عمودی ۷ توده غله‬‫
عمودی ۸ بسیار متكبر است‬‫
عمودی ۹ ثروت
عمودی ۹ روشن و درخشان
عمودی ۹ جعبه میز
عمودی ۹ ضمیر بیگانه‬‫
عمودی ۱۰ مركز فراری
عمودی ۱۰ فیلسوف‬‫ فرانسوی
عمودی ۱۰ از علائم نگارشی‬‫
عمودی ۱۱ كنایه از آدم كاهل در كار
عمودی ۱۱ ‬‫جمع شیء
عمودی ۱۱ بزرگ جثه‬‫
عمودی ۱۲ دین و آیین
عمودی ۱۲ گشاده
عمودی ۱۲ ‬‫لباس خانم
عمودی ۱۲ بازیگر و كارگردان ‬‫هالیوود با نام جانی‬‫
عمودی ۱۳ رود فرانسه
عمودی ۱۳ شهری‬‫در استان مازندران
عمودی ۱۳ از ما‬‫بهتران
عمودی ۱۳ محل‬‫
عمودی ۱۴ از پیشامد حاضر بسیار‬‫شاد و خرسند است‬‫
عمودی ۱۵ شماره
عمودی ۱۵ بسیار سخت
عمودی ۱۵ ‬‫طبق دستور پزشک مصرف كنید‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz