جواب مرحله ۴۴۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مهره‌ای که برای سرگرمی کودک بالای گهواره آویزان کنند
افقی ۱ اصطلاحی در زبان‌شناسی
افقی ۲ مرکز نروژ
افقی ۲ سرامیک زینتی
افقی ۲ مستنطق
افقی ۳ دیدار از اماکن متبرکه
افقی ۳ جاودان
افقی ۳ تئوریسین مارکسیسم لنینیسم
افقی ۴ موی گردن اسب
افقی ۴ از خواهران برونته
افقی ۴ جهان
افقی ۴ خاکروبه
افقی ۵ مغز یا هسته چیزی
افقی ۵ آرد بیخته
افقی ۵ واژه توضیح کلام
افقی ۶ الهه آب‌های روان
افقی ۶ نان آبگوشتی
افقی ۶ شامه‌نواز
افقی ۷ ساعی
افقی ۷ نمایشنامه
افقی ۷ متاع
افقی ۸ ضرباهنگ
افقی ۸ کالبد مرده
افقی ۸ ادعای دروغین
افقی ۹ وضع و رفتار و حرکات شخص
افقی ۹ شهر مرزی خراسان رضوی
افقی ۹ جد پیامبر اسلام
افقی ۱۰ عدد پیشتاز
افقی ۱۰ پناهگاه
افقی ۱۰ متنفر
افقی ۱۱ آسمان
افقی ۱۱ بخش رنگدانه‌دار چشم
افقی ۱۱ پژمردگی و افسردگی
افقی ۱۲ پور
افقی ۱۲ نوعی نان
افقی ۱۲ هر فصل یسنا
افقی ۱۲ درجه در ورزش رزمی
افقی ۱۳ کمانه
افقی ۱۳ کشوری در آفریقا
افقی ۱۳ صدای برخورد ناخن با ساز
افقی ۱۴ شبان
افقی ۱۴ منبر
افقی ۱۴ خودرو سنگین
افقی ۱۵ نویسنده آلمانی سده بیستم
افقی ۱۵ سازگار
عمودی ۱ مار افسانه‌ای
عمودی ۱ منطقه‌ای که در آن میراث زمین‌شناختی آن ناحیه، با مدیریتی دقیق و دائمی حفظ و نگهداری می‌شود
عمودی ۲ از قدیم به نوبت بود
عمودی ۲ پل معروف راه‌آهن مازندران
عمودی ۲ برودت
عمودی ۳ صاف، گوارا
عمودی ۳ اراده خدا
عمودی ۳ یکی از لبنیات
عمودی ۴ پسر
عمودی ۴ مقاصد
عمودی ۴ نقشه فرنگی
عمودی ۴ سرسرا
عمودی ۵ با تاز آید
عمودی ۵ اهل و عیال دارد
عمودی ۵ خرمای پخته
عمودی ۶ توگوشی
عمودی ۶ میوه کال
عمودی ۶ روزی که در آنیم
عمودی ۷ از اصوات عاطفی حاکی از درد
عمودی ۷ تغار گلی
عمودی ۷ اشعه رنتگن
عمودی ۸ رواج دادن
عمودی ۸ حیوان مسابقه
عمودی ۸ طایفه
عمودی ۹ خانه ساحلی
عمودی ۹ گناهکار
عمودی ۹ چاه کهنه
عمودی ۱۰ بی‌باکی
عمودی ۱۰ چربی گوسفند
عمودی ۱۰ مظهر سردی
عمودی ۱۱ بزرگ‌منشی
عمودی ۱۱ ناقص
عمودی ۱۱ بی‌شمار
عمودی ۱۲ قدم
عمودی ۱۲ تذکره
عمودی ۱۲ گویش
عمودی ۱۲ شیوه، منوال
عمودی ۱۳ در بند نبودن
عمودی ۱۳ همسایگی
عمودی ۱۳ اهرم
عمودی ۱۴ لقب شیطان
عمودی ۱۴ ترکیبی از رنگ آبی و سرخ
عمودی ۱۴ مرکز عدسی
عمودی ۱۵ تیم قدرتمند سری‌آ ایتالیا
عمودی ۱۵ گیاهی است طبی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz