جواب مرحله ۴۴۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ اثر آلبر کامو
افقی ۱ بازگرداندن تندرستی به عضو آسیب‌دیده
افقی ۲ قاعده و روش
افقی ۲ با هم یکی شده
افقی ۲ دارای سبیل پرپشت
افقی ۳ امان
افقی ۳ شهر کرمان
افقی ۳ مهم‌ترین رود اروپا
افقی ۴ ساز بادی
افقی ۴ سنبل کوهی
افقی ۴ بازیچه
افقی ۴ خوب
افقی ۵ مزه دهان جمع کن
افقی ۵ جام شراب
افقی ۵ نشانه‌ها
افقی ۶ زرنگ
افقی ۶ شیطان
افقی ۶ درنوردیدن
افقی ۷ کلمه احتمال
افقی ۷ مقابل اقلیت
افقی ۷ درخت کرم ابریشم
افقی ۸ پوشش
افقی ۸ نازک و لطیف
افقی ۸ جنگی
افقی ۹ مرده
افقی ۹ فوتبالیست آرژانتینی سمپدوریا
افقی ۹ خواب کودکانه
افقی ۱۰ مرز
افقی ۱۰ اجازه‌نامه
افقی ۱۰ سخت
افقی ۱۱ گرامی‌تر
افقی ۱۱ جستجو و تفتیش
افقی ۱۱ دهان عرب
افقی ۱۲ سرو کوهی
افقی ۱۲ بها
افقی ۱۲ تصدیق آلمانی
افقی ۱۲ سوره‌هایی که در مکه نازل شده است
افقی ۱۳ پارچه ابریشمی رنگین
افقی ۱۳ افسوس
افقی ۱۳ بحث
افقی ۱۴ تنها
افقی ۱۴ مترسک
افقی ۱۴ دانشمندان دینی
افقی ۱۵ تحمل کردن
افقی ۱۵ از فرشتگان مقرب
عمودی ۱ از گیاهان طبی
عمودی ۱ کران‌مندی
عمودی ۲ از گیاهان رنگرزی
عمودی ۲ دستور قطعی
عمودی ۲ پایتخت لتونی
عمودی ۳ برخی اوقات
عمودی ۳ قصدها
عمودی ۳ لوازم
عمودی ۴ جای بدون هوا
عمودی ۴ شاگرد دکان
عمودی ۴ بالابر خودرو
عمودی ۴ در یک لحظه
عمودی ۵ دوست
عمودی ۵ جوجه‌تیغی
عمودی ۵ چرک و زرداب زخم
عمودی ۶ استعداد فهم و دریافت
عمودی ۶ بلندمرتبه
عمودی ۶ از شهرهای استان فارس
عمودی ۷ خیس
عمودی ۷ قند شیر
عمودی ۷ سازنده زره
عمودی ۸ باقیمانده میوه پس از فشردن
عمودی ۸ تحسین
عمودی ۸ رسم کردن
عمودی ۹ بروز
عمودی ۹ گول زدن
عمودی ۹ حزن
عمودی ۱۰ عابد
عمودی ۱۰ بدمنظری
عمودی ۱۰ باری که به منزل نمی‌رسد
عمودی ۱۱ دور دهان
عمودی ۱۱ اجرای زنده نمایشنامه
عمودی ۱۱ پرحرف
عمودی ۱۲ از درندگان
عمودی ۱۲ بنیاد
عمودی ۱۲ صفت آب صاف و گوارا
عمودی ۱۲ اثر محمود دولت‌آبادی
عمودی ۱۳ انجام عملی برخلاف اعتماد دیگران
عمودی ۱۳ خرمافروش
عمودی ۱۳ پارسا
عمودی ۱۴ رها کردن گلوله
عمودی ۱۴ دراز
عمودی ۱۴ خنده‌دار
عمودی ۱۵ ماده‌ای در عایق‌کاری
عمودی ۱۵ دریاسالار

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar