جواب مرحله ۴۴۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از ابزار باغبانی
افقی ۱ با کسی بد شدن
افقی ۲ آماده و فراهم
افقی ۲ توزیع کننده
افقی ۲ گرفتار
افقی ۳ مخلص و یکرو
افقی ۳ زینت، پیرایه
افقی ۳ حکومت عصر هیتلر
افقی ۴ شکلک
افقی ۴ گشاده
افقی ۴ قاضی مسابقات
افقی ۴ واحد فشار برق
افقی ۵ شگرد، صنعت
افقی ۵ از سیاره‌ها
افقی ۵ از نام‌های دخترانه
افقی ۶ ناوارد و ناشی
افقی ۶ وجه و جهت
افقی ۶ چیز
افقی ۷ کمیاب
افقی ۷ از نام‌های دخترانه
افقی ۷ جهت
افقی ۸ نمره عالی
افقی ۸ الگو، سرمشق
افقی ۸ فریاد بلند
افقی ۹ عضو بینایی
افقی ۹ شامه
افقی ۹ دیوار
افقی ۱۰ باران کم
افقی ۱۰ دود
افقی ۱۰ جمع وسوسه
افقی ۱۱ وحشت
افقی ۱۱ درخور و شایسته
افقی ۱۱ بوی مخصوص غذای مانده
افقی ۱۲ توپ چوگان
افقی ۱۲ آسیب و ضرر
افقی ۱۲ اثر چربی
افقی ۱۲ خانه شاعرانه
افقی ۱۳ دارنده
افقی ۱۳ علم نجوم
افقی ۱۳ برد معروف
افقی ۱۴ از گلها
افقی ۱۴ فراوان
افقی ۱۴ نرگس عرب
افقی ۱۵ سریالی با بازی خسرو شکیبایی
افقی ۱۵ کینه‌توزی و تلافی
عمودی ۱ رده‌ای از هواپیماهای جنگی
عمودی ۱ ابزاری در آشپزخانه
عمودی ۲ نجات یافتن
عمودی ۲ عضو تنفس ماهی
عمودی ۲ آگاه
عمودی ۳ جالب و جذاب
عمودی ۳ همنشین
عمودی ۳ برای بیماران قلبی مضر است
عمودی ۴ نظر
عمودی ۴ نهال نازک
عمودی ۴ مروارید
عمودی ۴ روسیاه مطبخ
عمودی ۵ سازمان صادر کننده نفت
عمودی ۵ تاول لب
عمودی ۵ کشیش
عمودی ۶ ریشه
عمودی ۶ از گازهای بی‌رنگ و بی‌بو
عمودی ۶ میانجی
عمودی ۷ حرص و طمع
عمودی ۷ از شهرهای استان تهران
عمودی ۷ نزدیک‌بین
عمودی ۸ مزه کردن
عمودی ۸ پیشوند برطرف کننده
عمودی ۸ نام پسرانه
عمودی ۹ هراس
عمودی ۹ هزار میلیون
عمودی ۹ گرما، بخار
عمودی ۱۰ حوله
عمودی ۱۰ جناح لشکر
عمودی ۱۰ حرف مفعولی
عمودی ۱۱ دهان
عمودی ۱۱ مظهر مکر و حیله
عمودی ۱۱ ورزش مفرح زمستانی
عمودی ۱۲ قاتل درخت
عمودی ۱۲ الفبای موسیقی
عمودی ۱۲ لزوم امری
عمودی ۱۲ به رخ کشیدن احسان
عمودی ۱۳ مرکز کانادا
عمودی ۱۳ شش عرب
عمودی ۱۳ تابان
عمودی ۱۴ علت
عمودی ۱۴ کنکاش
عمودی ۱۴ لاکپشت کارتونی
عمودی ۱۵ همان صبحانه است
عمودی ۱۵ درد مفاصل

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz