جواب مرحله ۴۴۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ شاعر افسانه
افقی ۱ از گیاهان رنگرزی
افقی ۲ مزاح
افقی ۲ تمام، همگی
افقی ۲ پست الکترونیکی
افقی ۳ تن
افقی ۳ از رودهای مهم اروپا
افقی ۳ سرباز نیروی دریایی
افقی ۴ پرحرف
افقی ۴ دوستی
افقی ۴ اسب قاصد
افقی ۵ پاپوش
افقی ۵ باطل کننده
افقی ۵ خاص
افقی ۶ راه کوتاه
افقی ۶ چیره‌دست
افقی ۶ به علت
افقی ۶ شکم‌بند طبی
افقی ۷ از ابزارهای ورزش بدنسازی
افقی ۷ بیماری سگی گرفتن
افقی ۷ نظریه
افقی ۸ گیاهی در تولید شکر
افقی ۸ سرخ کم‌رنگ
افقی ۸ غرامت
افقی ۹ باب
افقی ۹ میلیارد
افقی ۹ پایان یافته
افقی ۱۰ عدد روستا
افقی ۱۰ همدم
افقی ۱۰ قطعه احتیاطی
افقی ۱۰ لحظه
افقی ۱۱ فرهنگ آموختن
افقی ۱۱ کام
افقی ۱۱ اندرز
افقی ۱۲ آموختن
افقی ۱۲ چاکر
افقی ۱۲ رشوه دهنده
افقی ۱۳ خانه ییلاقی
افقی ۱۳ بالاتر
افقی ۱۳ وابسته به چیزی
افقی ۱۴ از شهرهای استان فارس
افقی ۱۴ بیهوشی
افقی ۱۴ حریص
افقی ۱۵ بار خدایا
افقی ۱۵ اثر عبدالحسین زرین‌کوب
عمودی ۱ علامت گذاشتن
عمودی ۱ پایتخت تانزانیا
عمودی ۲ نمد زین
عمودی ۲ دانا
عمودی ۲ ماده آرایش مژه‌ها
عمودی ۳ خدشه‌دار
عمودی ۳ آدمی
عمودی ۳ پشت سر هم بودن
عمودی ۴ از ماه‌های سریانی
عمودی ۴ فرشته
عمودی ۴ من و تو
عمودی ۴ پسوند ساخت قید
عمودی ۵ قابله
عمودی ۵ دزدیدن
عمودی ۵ دریا
عمودی ۶ حرف پیروزی
عمودی ۶ منطقه جنگی
عمودی ۶ چشمه بزرگ
عمودی ۷ سپاس
عمودی ۷ پایتخت لیبی
عمودی ۷ بزرگ، عظیم
عمودی ۸ جلودار
عمودی ۸ چهره
عمودی ۸ ای افسوس
عمودی ۹ منفرد
عمودی ۹ از شهرهای استان خراسان جنوبی
عمودی ۹ گروه‌ها
عمودی ۱۰ جنگ
عمودی ۱۰ فقیر
عمودی ۱۰ ضمیر همیشه غایب
عمودی ۱۱ نشانه مفعولی
عمودی ۱۱ آیین خداپرستی
عمودی ۱۱ آشیانه حیوانات
عمودی ۱۲ پایتخت اتریش
عمودی ۱۲ آبگیر
عمودی ۱۲ غمگین
عمودی ۱۲ نگهبان گله
عمودی ۱۳ فهرست
عمودی ۱۳ همراه تشر
عمودی ۱۳ از غذاهای غربی پرطرفدار
عمودی ۱۴ از ایالات آمریکا
عمودی ۱۴ ادا کردن
عمودی ۱۴ خواب
عمودی ۱۵ از پیامبران
عمودی ۱۵ نصف شکل هندسی کامل

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz