جواب مرحله ۴۴۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ کریستالوگرافی
افقی ۱ هماهنگ
افقی ۲ شرکت خودروسازی روسی
افقی ۲ با سرعت
افقی ۲ گوهر بی‌مانند
افقی ۳ سازمان و مؤسسه
افقی ۳ دندانساز
افقی ۳ شهری در استان کرمان
افقی ۴ آبکی
افقی ۴ بدل وضو
افقی ۴ خانه
افقی ۵ دوش‌انداز
افقی ۵ عزا
افقی ۵ شیرینی پیچی
افقی ۶ نشانه حرکت به عقب
افقی ۶ نام دخترانه
افقی ۶ از سلول‌های دستگاه عصبی
افقی ۶ نفس بلند
افقی ۷ حیوانی بدبو
افقی ۷ هم‌ردیف
افقی ۷ فتنه
افقی ۸ فریب خوردن
افقی ۸ پیروزی و ظفر
افقی ۸ کتاب لغت
افقی ۹ یازده
افقی ۹ کاما
افقی ۹ پدر فرانسوی
افقی ۱۰ انبار کشتی
افقی ۱۰ متخصص
افقی ۱۰ جزء گوسفند
افقی ۱۰ پسوند نسبت
افقی ۱۱ زیبا
افقی ۱۱ هدیه دادن
افقی ۱۱ عزم قوی
افقی ۱۲ مخفف از او
افقی ۱۲ بازگشت
افقی ۱۲ غلاف شمشیر
افقی ۱۳ کال
افقی ۱۳ از گناهان کبیره
افقی ۱۳ کتاب مقدس زرتشت
افقی ۱۴ شجاع، قهرمان
افقی ۱۴ طینت
افقی ۱۴ مرکز کشور چک
افقی ۱۵ پرنده حلال‌گوشت
افقی ۱۵ یکی از برندگان جایزه نوبل فیزیک ۲۰۰۹
عمودی ۱ خوک مالزی
عمودی ۱ دعوت شده
عمودی ۲ فام
عمودی ۲ شهری در استان سمنان
عمودی ۲ مکنده خون‌آشام
عمودی ۳ این عدسی نور را پراکنده می‌کند
عمودی ۳ بجا آوردن عهد
عمودی ۳ پوشاک پا
عمودی ۴ روزی‌دهنده
عمودی ۴ ضمیر مفعولی
عمودی ۴ پیچ و تاب
عمودی ۴ ضیافت
عمودی ۵ هیزم
عمودی ۵ یکی از مقوی‌ترین حبوبات
عمودی ۵ طریق میانبر
عمودی ۶ گرداگرد لب
عمودی ۶ قسمت کننده
عمودی ۶ فرمان مغولی
عمودی ۷ جد قوم عاد
عمودی ۷ گیاهی طبی
عمودی ۷ واحد طول
عمودی ۸ روش، سازمان
عمودی ۸ خرده‌سنگ
عمودی ۸ حق‌الشرب
عمودی ۹ واژه توضیح
عمودی ۹ اساس کار
عمودی ۹ تیره
عمودی ۱۰ پادشاه بابل
عمودی ۱۰ شهر تیم فوتبال چلسی
عمودی ۱۰ از شرکت‌های سازنده لپ‌تاپ
عمودی ۱۱ کلمه اخطار و تنبیه
عمودی ۱۱ سازگار
عمودی ۱۱ لازم
عمودی ۱۲ مقیاس طول
عمودی ۱۲ حرف نفی ابد
عمودی ۱۲ رشته‌ای در شمشیربازی
عمودی ۱۲ سازمان نفت
عمودی ۱۳ مملکت‌داری
عمودی ۱۳ ضمیر دوم‌شخص جمع
عمودی ۱۳ همخانه
عمودی ۱۴ کارها
عمودی ۱۴ از عناصر شیمیایی فلزی
عمودی ۱۴ این گونه هم لنگه بار است
عمودی ۱۵ توکسین
عمودی ۱۵ مرکز شیلی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz