جواب مرحله ۴۴۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نظام ارباب‌رعیتی
افقی ۱ پوشاک ستور
افقی ۲ جاری
افقی ۲ پررونق
افقی ۲ گرد کردن
افقی ۳ شکست خورده
افقی ۳ کار بد
افقی ۳ ماده آرایش مژه‌ها
افقی ۴ به عنوان چاشنی غذایی استفاده می‌شود
افقی ۴ حجاب
افقی ۴ عادت و خوی
افقی ۵ بدین‌جهت
افقی ۵ افراد مورد اطمینان
افقی ۵ وسیله دریافت امواج رادیویی یا تلویزیونی
افقی ۶ ضمیر بیگانه
افقی ۶ بینی
افقی ۶ بی‌موقع
افقی ۶ خط‌کش مهندسی
افقی ۷ مهارت بسیار داشتن در امری
افقی ۷ فوتبالیست اسپانیایی تیم رئال مادرید
افقی ۷ کلمه بیزاری
افقی ۸ برادر حضرت موسی
افقی ۸ از کنده بلند می‌شود
افقی ۸ خداشناس
افقی ۹ غم، اندوه
افقی ۹ فراخور
افقی ۹ آفریدن
افقی ۱۰ از مصالح راه‌سازی
افقی ۱۰ تابان
افقی ۱۰ سازمان کشورهای صادرکننده نفت
افقی ۱۰ دست عرب
افقی ۱۱ گرسنه خودمانی
افقی ۱۱ آنچه در آن هنر به کار رفته
افقی ۱۱ نشان
افقی ۱۲ شهری در استان همدان
افقی ۱۲ ساده‌دل
افقی ۱۲ آسان
افقی ۱۳ جسم
افقی ۱۳ ایوان
افقی ۱۳ هم‌معنی
افقی ۱۴ سروری
افقی ۱۴ پیامبر صبور
افقی ۱۴ دشت بی آب و علف
افقی ۱۵ بیگانه
افقی ۱۵ آواز برآوردن اسب
عمودی ۱ تشریفاتی
عمودی ۱ پرنده دونده
عمودی ۲ چوبی که هنگام شخم زدن زمین روی گردن جفت گاو می‌گذارند و گاوآهن را به آن می‌بندند
عمودی ۲ از تیم‌های فوتبال لیگ ایران
عمودی ۲ دیدار کننده از اماکن مذهبی
عمودی ۳ پایتخت مالت
عمودی ۳ گرداگرد خانه
عمودی ۳ آب بدبو
عمودی ۴ شهری در ایالات متحده
عمودی ۴ شهر ترکمنستان
عمودی ۴ سایه
عمودی ۴ وجود دارد
عمودی ۵ گشاده‌روی
عمودی ۵ مانند
عمودی ۵ چای فرنگی
عمودی ۶ بین
عمودی ۶ کبوتر دشتی
عمودی ۶ غذای ظهر
عمودی ۷ خشکی
عمودی ۷ جدول صعود و نزول
عمودی ۷ نان نازک
عمودی ۸ خودروساز وطنی
عمودی ۸ اهل روسیه
عمودی ۸ از نیروهای ارتشی
عمودی ۹ اداره کننده
عمودی ۹ پارچه کشتی
عمودی ۹ نیرو
عمودی ۱۰ راهنمایی
عمودی ۱۰ فوتبالیست اسپانیایی اتلتیکو مادرید
عمودی ۱۰ میوه نکو
عمودی ۱۱ یار مت
عمودی ۱۱ قاعده
عمودی ۱۱ خبر
عمودی ۱۲ پاداش
عمودی ۱۲ نیمه بار
عمودی ۱۲ ترس و بیم
عمودی ۱۲ پرچم
عمودی ۱۳ تکیه دادن بر بالش
عمودی ۱۳ امر بزرگ
عمودی ۱۳ ساکنان
عمودی ۱۴ اشاره کردن
عمودی ۱۴ آنچه زیر آب رود و ته ظرف جای گیرد
عمودی ۱۴ عدل
عمودی ۱۵ ظرف استکان
عمودی ۱۵ آموختن

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz