جواب مرحله ۴۴۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ به نوعی از کوچ‌گردی عشایر که با اسکان نیمه‌ثابت همراه باشد گفته می‌شود
افقی ۱ انتقال روح
افقی ۲ نشانی
افقی ۲ یگانه
افقی ۲ شهری در استان فارس
افقی ۳ راهنمایی کردن
افقی ۳ پست‌فطرت
افقی ۳ بازیکن اسبق برزیل و رئال مادرید
افقی ۴ جنگ‌افزار
افقی ۴ پرش کردن
افقی ۴ تکلیف دانش‌آموز
افقی ۵ قمر
افقی ۵ نوعی پارچه نخی
افقی ۵ ویرایش
افقی ۶ واحد سنجش سطح
افقی ۶ سیاستمدار
افقی ۶ اسمی
افقی ۶ اسب ترکی
افقی ۷ زاپاس خودرو
افقی ۷ پی‌در‌پی
افقی ۷ برج کج فرانسه
افقی ۸ اسب اصیل
افقی ۸ آیین
افقی ۸ پیر کنعان
افقی ۹ بالای فرنگی
افقی ۹ سرباز تکاور
افقی ۹ نشانگان نقص ایمنی اکتسابی
افقی ۱۰ قهوه
افقی ۱۰ زمان کاری
افقی ۱۰ لقب شیطان
افقی ۱۰ کمربند طبی
افقی ۱۱ بوی خوش
افقی ۱۱ مارکی بر خودروهای سنگین
افقی ۱۱ سرازیری
افقی ۱۲ کتاب مقدس هندوان
افقی ۱۲ آشنا
افقی ۱۲ از پرندگان مهاجر
افقی ۱۳ میوه مخملی
افقی ۱۳ آرایش صحنه
افقی ۱۳ نوعی عدسی
افقی ۱۴ ظرف آبخوری
افقی ۱۴ ره‌شناس
افقی ۱۴ ضد فروش
افقی ۱۵ مددکار
افقی ۱۵ آدم با اصل و نسب
عمودی ۱ از مقاطع تحصیلی بود
عمودی ۱ از انواع سبزی و از خانواده کلم
عمودی ۲ فریادرسی
عمودی ۲ حلوا ارده‌اش معروف است
عمودی ۲ جهان
عمودی ۳ مترسک
عمودی ۳ پارچه نفیس از ابریشم
عمودی ۳ نامناسب
عمودی ۴ فرستاده، روانه
عمودی ۴ سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا
عمودی ۴ زوبین
عمودی ۴ چوبه اعدام
عمودی ۵ راه رفتن کودک
عمودی ۵ سرزنش
عمودی ۵ اطراف دهان
عمودی ۶ خرس فلکی
عمودی ۶ حلال نیست
عمودی ۶ آنچه به آن استناد کنند
عمودی ۷ طایفه
عمودی ۷ پایدار و برقرار
عمودی ۷ مرکز غنا
عمودی ۸ حاصل
عمودی ۸ مرکز اتریش
عمودی ۸ دقت غیرعادی
عمودی ۹ ناامید
عمودی ۹ نوارچسب
عمودی ۹ مرکز استان گیلان
عمودی ۱۰ وقار و سنگینی
عمودی ۱۰ هستی
عمودی ۱۰ دختر
عمودی ۱۱ زینت سر خانم‌ها
عمودی ۱۱ فقر
عمودی ۱۱ واحد پول مشترک اروپا
عمودی ۱۲ پسوند آلودگی
عمودی ۱۲ دریا
عمودی ۱۲ همگانی
عمودی ۱۲ مال آدم‌های خسیس خشک است
عمودی ۱۳ پیشوایی دینی
عمودی ۱۳ پاکیزه
عمودی ۱۳ دانش‌آموز
عمودی ۱۴ گردنکش، یاغی
عمودی ۱۴ پلیدی و ناپاکی
عمودی ۱۴ تظاهر به نیکی
عمودی ۱۵ برای کسی که مشغول کاری سنگین است به عنوان خوشامد می‌گویند
عمودی ۱۵ اهل دعوا مرافعه

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar