جواب مرحله ۴۴۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نادان
افقی ۱ داستانی از ایوان تورگنیف
افقی ۲ از دنیا رفتن
افقی ۲ مدال مقام سوم
افقی ۲ از سوره‌ها
افقی ۳ یاران پیامبر
افقی ۳ پوست‌پیرا
افقی ۳ روحانی زرتشتی
افقی ۴ سلاح کاشتنی
افقی ۴ داستانی از گی دو موپاسان
افقی ۴ سنگینی
افقی ۴ دروازه‌بان برزیلی
افقی ۵ پشته خاک
افقی ۵ گرد آمده
افقی ۵ حیله‌گر
افقی ۶ بند شمشیر و آن چه به شانه و پهلو آویزند
افقی ۶ شهری در فرانسه
افقی ۶ پشت
افقی ۷ چپاول
افقی ۷ اسامی
افقی ۷ کشوری در آمریکای جنوبی
افقی ۸ شهرنیشن
افقی ۸ نومیدی
افقی ۸ درجه‌ای در نظام
افقی ۹ اراده
افقی ۹ پلیس غرب وحشی
افقی ۹ کشوری در قاره سیاه
افقی ۱۰ دو یار همقد
افقی ۱۰ چراگاه ایلات و عشایر
افقی ۱۰ با هم نشستن برای گفتگو
افقی ۱۱ جنگ
افقی ۱۱ اثری از ژان پل سارتر
افقی ۱۱ شهر ریشه آلمان
افقی ۱۲ برخی از آن کوه می‌سازند
افقی ۱۲ نوعی کبوتر
افقی ۱۲ تیرگی چشم
افقی ۱۲ مقام‌ها
افقی ۱۳ هوس باردار
افقی ۱۳ عقیم
افقی ۱۳ غول
افقی ۱۴ چست
افقی ۱۴ ظرف سرخ کردنی
افقی ۱۴ همنشین
افقی ۱۵ فوتبالیست آلمانی تیم بروسیا مونشن‌گلادباخ
افقی ۱۵ شبکه
عمودی ۱ تاوان
عمودی ۱ اثری از امین فقیری
عمودی ۲ به دست آوردن
عمودی ۲ اثر صادق چوبک
عمودی ۲ از ماه‌های سریانی
عمودی ۳ ویژگی صدا یا موسیقی
عمودی ۳ عزت و آبرو
عمودی ۳ ساکنان
عمودی ۴ زمستان
عمودی ۴ امتداد یافته
عمودی ۴ ضمیر بیگانه
عمودی ۴ واحد شمارش چهارپایان
عمودی ۵ شایسته
عمودی ۵ خوبی
عمودی ۵ شانه و کتف
عمودی ۶ کوزه بزرگ
عمودی ۶ سیاره‌ای که در آنیم
عمودی ۶ جنبان
عمودی ۷ از القاب اروپایی
عمودی ۷ استان‌های قدیم
عمودی ۷ آواز کننده
عمودی ۸ چشمه بزرگ
عمودی ۸ اسباب خانه
عمودی ۸ از امراض مقاربتی
عمودی ۹ روزی دهنده
عمودی ۹ کشوری در قاره سبز
عمودی ۹ ماه پشت آن نمی‌ماند
عمودی ۱۰ از سوره‌ها
عمودی ۱۰ بازگشت
عمودی ۱۰ بخار دهان
عمودی ۱۱ تصدیق ایتالیایی
عمودی ۱۱ سبزی سرشار از ویتامین سی
عمودی ۱۱ نباید گنده‌تر از دهان برداشت
عمودی ۱۲ تمام و کامل
عمودی ۱۲ از خواهران برونته
عمودی ۱۲ تابلویی از کمال‌الملک
عمودی ۱۲ همدم
عمودی ۱۳ لفظ انتهای کلمه
عمودی ۱۳ ماده‌ای در تهیه صابون
عمودی ۱۳ فرومایه
عمودی ۱۴ شکوه
عمودی ۱۴ خط نابینایان
عمودی ۱۴ پایتخت آلمان
عمودی ۱۵ درون‌بینی
عمودی ۱۵ ناپاکی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar