جواب مرحله ۴۴ جدولانه ۲

اثر علی شریعتی
بدگویی
بنیاد نهادن
بی تامل و بدون فکر
پر سر و صدا
پوشش ستوران
پینه دست یا پا
تورم رگ های پا
جیرجیرک
چهره شطرنجی
دشنام
زندان
سرور سروران
عزیز عرب
فیلمی با بازی امین حیایی
قصه گو
قوم کم حرف
مایع بین عدسی و شبکیه چشم
یک دفعه

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.