جواب مرحله ۴۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از پرندگان
افقی ۱ نوعی سردرد
افقی ۲ اشاره به دور
افقی ۲ میوه ترش و شیرین
افقی ۳ از وسایل حمل و نقل عمومی
افقی ۳ زمین آماده کشت
افقی ۴ تازه‌کار
افقی ۴ عود
افقی ۵ علامت مفعولی
افقی ۵ قورباغه درختی
افقی ۶ شمای فرانسوی
افقی ۶ دیه
افقی ۷ حلقوم
افقی ۷ باز ... با ترانه، با گهرهای فراوان، می‌خورد بر بام خانه
افقی ۸ صمیمی
افقی ۸ نیا
افقی ۹ جایزه معروف سینمایی
افقی ۹ صد سال
عمودی ۱ ایالت ثروتمند اسپانیا
عمودی ۲ مشهور
عمودی ۲ خوراک کفش چرمی
عمودی ۳ سرمایه جاودانی
عمودی ۳ ابزار احتیاطی
عمودی ۴ جسور، بی‌ادب
عمودی ۴ میان
عمودی ۵ شمای انگلیسی
عمودی ۵ صفحه اینترنتی
عمودی ۶ نقش هنرپیشه
عمودی ۶ از گیاهان رنگرزی
عمودی ۷ سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا
عمودی ۷ غرور
عمودی ۸ امانت‌دار
عمودی ۸ همسر حضرت ابراهیم (ع)
عمودی ۹ کنایه از کار یا طرح کسی را خراب کردن

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar