جواب مرحله ۴۳۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ بغل
افقی ۱ اثری از برتراند راسل
افقی ۲ رود طولانی روسیه
افقی ۲ خوابیده
افقی ۲ کوچک کردن
افقی ۳ توشه
افقی ۳ کشور آفریقایی
افقی ۳ تیر بزرگ
افقی ۴ مثل
افقی ۴ بستر
افقی ۴ تکان
افقی ۴ ذره بنیادی
افقی ۵ چه کسی
افقی ۵ کتاب دینی زرتشتیان
افقی ۵ تمام
افقی ۶ پایتخت اریتره
افقی ۶ سنگین
افقی ۶ کشیش
افقی ۷ اجازه
افقی ۷ کثرت جمعیت
افقی ۷ صدای بالا کشیدن مایعات
افقی ۸ بایسته
افقی ۸ خورشید
افقی ۸ سرمه
افقی ۹ شهر مازندران
افقی ۹ چتر
افقی ۹ روحانی مصریان باستان
افقی ۱۰ تصدیق آلمانی
افقی ۱۰ کشور آسیایی
افقی ۱۰ غیر مذهبی
افقی ۱۱ برادری
افقی ۱۱ دیوانه عاقل عصر هارون الرشید
افقی ۱۱ نوعی حلوا
افقی ۱۲ دروازه‌بان برزیلی
افقی ۱۲ واحد پول ترکیه
افقی ۱۲ بخار دهان
افقی ۱۲ ضربه روحی ناگهانی
افقی ۱۳ پایتخت اردن
افقی ۱۳ ورزش پهلوانی
افقی ۱۳ بر حسب تصادف
افقی ۱۴ پیرو دین مانی
افقی ۱۴ پیروی کردن
افقی ۱۴ سازمان پیمان آتلانتیک شمالی
افقی ۱۵ اثر آلفونس دوده
افقی ۱۵ پایتخت ایتالیا
عمودی ۱ بی‌تردید
عمودی ۱ نوشته ای که در آن کسی رضایت و خشنودی خود را از کار یا رفتار دیگری اعلام می کند
عمودی ۲ خوشبخت
عمودی ۲ درخت نخل
عمودی ۲ کامل و درست
عمودی ۳ کلمه افسوس
عمودی ۳ ریشه‌ها
عمودی ۳ امتیاز
عمودی ۴ شهر خراسان شمالی
عمودی ۴ قاطر
عمودی ۴ طعن و سرزنش
عمودی ۴ شهر روشنی
عمودی ۵ یورش
عمودی ۵ جلودار
عمودی ۵ تصدیق آلمانی
عمودی ۶ آفت گندم
عمودی ۶ افراد در بند
عمودی ۶ شاخه‌ای از علم فیزیک که به مطالعه نور می‌پردازد
عمودی ۷ از وسایل بازی پارک
عمودی ۷ رسوب
عمودی ۷ ریسمان
عمودی ۸ در این مکان
عمودی ۸ سلاح انفجاری
عمودی ۸ دروغ بستن
عمودی ۹ سمت راست
عمودی ۹ هنوز گاو نشده
عمودی ۹ درخت مسواک
عمودی ۱۰ فرزند فرزند
عمودی ۱۰ زاری
عمودی ۱۰ دریا
عمودی ۱۱ همراه فراوان
عمودی ۱۱ گله
عمودی ۱۱ آهسته
عمودی ۱۲ نظر دوختن
عمودی ۱۲ آفت گندم
عمودی ۱۲ مباشر
عمودی ۱۲ رشته‌کوه کرانه باختری آمریکای لاتین
عمودی ۱۳ بیگانگان
عمودی ۱۳ بدزبان
عمودی ۱۳ ورزش آبی مفرح
عمودی ۱۴ حمیت
عمودی ۱۴ دهکده
عمودی ۱۴ حباب شیشه‌ای
عمودی ۱۵ همسایه شمالی
عمودی ۱۵ خلاء

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar