جواب مرحله ۴۳۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ پوشش پرنده
افقی ۱ پایتخت کشور ماداگاسکار
افقی ۲ وقت چیزی یا کاری
افقی ۲ همین حالا
افقی ۲ گیاه خورشتی
افقی ۳ هجران
افقی ۳ در مقام استجابت دعا گفته می‌شود
افقی ۳ اهل هند
افقی ۴ کشیدن
افقی ۴ نفس سوزناک
افقی ۴ گستاخ و دلیر
افقی ۴ از ادات استفهام
افقی ۵ خواندن گوسفند
افقی ۵ خدای هندی
افقی ۵ تالار
افقی ۶ عبادت
افقی ۶ بسیار ترسیده
افقی ۶ دم و دستگاه
افقی ۷ زهد
افقی ۷ نوعی سس
افقی ۷ پرنده‌ای گنجشک‌سان و حشره‌خوار
افقی ۸ نام گلی خوشبو
افقی ۸ نیروگاه شمال ایران
افقی ۸ بلند‌آوازه
افقی ۹ واحد فشار برق
افقی ۹ جنون مردم‌آزاری
افقی ۹ نوعی شیرینی که بیشتر به عنوان تنقلات مصرف می‌شود
افقی ۱۰ شبکه رایانه‌ای
افقی ۱۰ از عناصر شیمیایی
افقی ۱۰ گواهی به درستی چیزی
افقی ۱۱ رویان
افقی ۱۱ گلدسته
افقی ۱۱ حرف نفی
افقی ۱۲ شهری در استان فارس
افقی ۱۲ عبادت مسلمانان
افقی ۱۲ ظرف مکان
افقی ۱۲ سلاح زنبور
افقی ۱۳ ساحل
افقی ۱۳ شعله آتش
افقی ۱۳ اندیشه‌ها
افقی ۱۴ آئین‌ها
افقی ۱۴ همان زیرا است
افقی ۱۴ وقفه
افقی ۱۵ اثری از سر جمیز متیو نمایش‌نامه نویس بزرگ انگلیسی
افقی ۱۵ نوعی خط‌کش
عمودی ۱ دریچه مشبک رو به حیاط
عمودی ۱ بازیکن انگلیسی تیم آرسنال
عمودی ۲ شهری در گیلان
عمودی ۲ پیکر
عمودی ۲ لشگرگاه
عمودی ۳ تمام پوشش خانه
عمودی ۳ اثری از کورتزیو مالاپارته
عمودی ۳ گناه‌ها
عمودی ۴ آینده
عمودی ۴ پارسنگ ترازو
عمودی ۴ جشنواره بین‌المللی فیلم
عمودی ۴ زندان مسعود سعد
عمودی ۵ ناامید
عمودی ۵ گلی زینتی
عمودی ۵ بوی ماندگی
عمودی ۶ لنگه بار
عمودی ۶ از اعداد ترتیبی
عمودی ۶ حوض
عمودی ۷ کلمه شرط
عمودی ۷ جلوس دادن
عمودی ۷ زغال
عمودی ۸ شهرت‌طلب
عمودی ۸ یگانه
عمودی ۸ جمع مزیت
عمودی ۹ همدم
عمودی ۹ گویند توانستن است
عمودی ۹ مهار شتر
عمودی ۱۰ حرکت آونگی داشتن و تاب خوردن
عمودی ۱۰ میدان جنگی
عمودی ۱۰ عدد ورزشی
عمودی ۱۱ نشانه اسم مصدر
عمودی ۱۱ مشاور
عمودی ۱۱ گستره بزرگ آبی
عمودی ۱۲ شش
عمودی ۱۲ در هم پیچیده
عمودی ۱۲ آینده
عمودی ۱۲ جوانمرد
عمودی ۱۳ کشور اروپایی
عمودی ۱۳ از هفت‌سین‌ها
عمودی ۱۳ مخفف نیکو
عمودی ۱۴ بیابان
عمودی ۱۴ خورشید گرفتگی
عمودی ۱۴ شایستگی
عمودی ۱۵ اختلالی در روانشناسی
عمودی ۱۵ سکه طلای قرن ۱۱

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz