جواب مرحله ۴۳۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ گیاهی خاردار
افقی ۱ اثر برتراند راسل
افقی ۲ پیشوا
افقی ۲ شدنی
افقی ۲ شهری در استان مرکزی
افقی ۳ بیرون کردن
افقی ۳ متداول
افقی ۳ برافراشته
افقی ۴ نشان
افقی ۴ دانه خوشبو
افقی ۴ از سوره‌های قرآن
افقی ۴ شهری در استان آذربایجان شرقی
افقی ۵ حرف نفی
افقی ۵ خورده شده
افقی ۵ یگانه
افقی ۶ فوتبالیست پرتغالی
افقی ۶ رستاخیز
افقی ۶ از سوره‌ها
افقی ۷ خانه چوبین
افقی ۷ ماده‌ای سخت‌تر از شیشه که در جواهرسازی و ساعت سازی کاربرد دارد
افقی ۷ بی سر و پا
افقی ۸ مدارک
افقی ۸ قطعه احتیاطی
افقی ۸ سرگذشت
افقی ۹ سرپرست
افقی ۹ آسانسور
افقی ۹ فوتبالیست هلندی تیم بایرن مونیخ
افقی ۱۰ آب روستایی
افقی ۱۰ در آغاز
افقی ۱۰ خیزاب‌ها
افقی ۱۱ فوتبالیست اسپانیایی تیم بارسا
افقی ۱۱ دردمند
افقی ۱۱ صاحب
افقی ۱۲ دشت و صحرا
افقی ۱۲ تنگه جنوبی
افقی ۱۲ نوعی حلوا
افقی ۱۲ بخشنده
افقی ۱۳ کم
افقی ۱۳ کوچ کردن
افقی ۱۳ برگزیده و بهتر
افقی ۱۴ لگام اسب
افقی ۱۴ نفرین
افقی ۱۴ نژاد ایرانی
افقی ۱۵ فیلمی از جوزف ال منکیه‌ویچ
افقی ۱۵ رود فرانسه
عمودی ۱ دوستان
عمودی ۱ جریمه پرداخت کردن
عمودی ۲ دهر
عمودی ۲ پایتخت نروژ
عمودی ۲ تفریق
عمودی ۳ علامت تجاری
عمودی ۳ لعاب
عمودی ۳ تن
عمودی ۴ ستایش
عمودی ۴ قابله
عمودی ۴ ابر حامل باران
عمودی ۴ حشره چسبنده
عمودی ۵ روز
عمودی ۵ شکوه
عمودی ۵ کوزه بزرگ
عمودی ۶ دریای عرب
عمودی ۶ پرنده پادراز
عمودی ۶ بی‌خانمان
عمودی ۷ ماه
عمودی ۷ افسوس
عمودی ۷ محل اجتماع وکلای مردم
عمودی ۸ به کمال رسیدن
عمودی ۸ به جا آوردن
عمودی ۸ کشتزار
عمودی ۹ شهری در ایتالیا
عمودی ۹ دسته‌ای از میوه‌ها
عمودی ۹ تار عنکبوت
عمودی ۱۰ گروهی از مردم
عمودی ۱۰ فالگیر
عمودی ۱۰ موضوع انشا
عمودی ۱۱ کاکل اسب
عمودی ۱۱ وسایل
عمودی ۱۱ اندازه صدای سیستم صوتی
عمودی ۱۲ بهره
عمودی ۱۲ کرانه
عمودی ۱۲ قرار، سکون
عمودی ۱۲ گل بی آن نمی‌شود
عمودی ۱۳ طول و عرض و ارتفاع یک جسم
عمودی ۱۳ یک دنده
عمودی ۱۳ پوشش
عمودی ۱۴ زاری
عمودی ۱۴ ای خدا
عمودی ۱۴ اندوخته‌ها
عمودی ۱۵ بلبل
عمودی ۱۵ اثری از ابوتراب خسروی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar