جواب مرحله ۴۳۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ سیلی
افقی ۱ زراعت بدون استفاده از مواد شیمیایی
افقی ۲ زهره
افقی ۲ سرباز نیروی دریایی
افقی ۲ سگ فضانورد
افقی ۳ جسور و بی‌پروا
افقی ۳ ستمکار
افقی ۳ تحفه
افقی ۴ امر به آوردن
افقی ۴ رودی در فرانسه
افقی ۴ باطل کننده
افقی ۴ مخفف سیاه
افقی ۵ برج کج
افقی ۵ کاسه سر
افقی ۵ بشر
افقی ۶ شیرینی
افقی ۶ ورزش توپ و راکت
افقی ۶ پاره کردن
افقی ۷ لازم
افقی ۷ همسر گزیدن
افقی ۷ گازی که تنفس می‌کنیم
افقی ۸ نوشته پژوهشی
افقی ۸ پرچم
افقی ۸ از نیروهای سه‌گانه
افقی ۹ پیروان یک دین
افقی ۹ عطا کردن
افقی ۹ زیرا
افقی ۱۰ قیمت بازاری
افقی ۱۰ غروب کردن
افقی ۱۰ وضعیت دشوار یا خطرناک
افقی ۱۱ میوه نورسیده
افقی ۱۱ پیشرو لشکر
افقی ۱۱ نقشه فرنگی
افقی ۱۲ صدای افسوس
افقی ۱۲ کشور نیشکر
افقی ۱۲ اندازه قامت
افقی ۱۲ ظاهر ساختمان
افقی ۱۳ کار کردن برای کسی
افقی ۱۳ از سبزی‌های خوراکی که در پختن خورشت به کار می‌رود
افقی ۱۳ کشوری در شمال اروپا
افقی ۱۴ علم مطالعه گذشتگان
افقی ۱۴ آب نیمه‌گرم
افقی ۱۴ روایت کننده
افقی ۱۵ همگن نمودن ذرات شیر
افقی ۱۵ ارجمندی
عمودی ۱ ورزش کهن ایرانی
عمودی ۱ عصبی و بسیار خشمگین
عمودی ۲ نماینده یک دولت در یکی از شهرهای کشور بیگانه
عمودی ۲ مشهور
عمودی ۲ نانخورش
عمودی ۳ بلندترین ضلع مثلث قائم‌الزاویه
عمودی ۳ زندگی
عمودی ۳ غذای مجردی
عمودی ۴ جامه
عمودی ۴ عظمت و شکوه
عمودی ۴ ضمیر غایب
عمودی ۴ نخ ابریشم
عمودی ۵ میوه درخت نخل
عمودی ۵ بازیکن میانی فوتبال
عمودی ۵ انبار کشتی
عمودی ۶ اشاره به دور
عمودی ۶ سخن در گوشی
عمودی ۶ صندلی چرخدار کودک
عمودی ۷ با هاج آید
عمودی ۷ لرزان و سست
عمودی ۷ آشکار شدن
عمودی ۸ مسافر
عمودی ۸ دارو
عمودی ۸ کاروان
عمودی ۹ خوشگل
عمودی ۹ قناعت چنین نماید مرد را
عمودی ۹ اضافه بار
عمودی ۱۰ هر جسم هادی الکتریسیته
عمودی ۱۰ زین و برگ اسب
عمودی ۱۰ تلخ
عمودی ۱۱ نگاه خیره
عمودی ۱۱ از همسران پیامبر
عمودی ۱۱ دچار تردید
عمودی ۱۲ گاو تبتی
عمودی ۱۲ سودن
عمودی ۱۲ وخامت امر
عمودی ۱۲ قطار
عمودی ۱۳ دیپلماتیک
عمودی ۱۳ گریزان
عمودی ۱۳ از دستگاه‌های موسیقی سنتی ایران
عمودی ۱۴ گدایی
عمودی ۱۴ جست‌وجوگر
عمودی ۱۴ استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور ... است
عمودی ۱۵ هرزه‌گویی
عمودی ۱۵ خزان

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz