جواب مرحله ۴۳۴ جدولانه ۲

آب صاف و گوارا
آزمایش لباس
آقای اسپانیایی
آمیخته با دیوانگی
اثر غزاله علیزاده
از انواع خودرو
از سوره‌ها
از عناصر فلزی نقره‌ای رنگ
استارت قدیمی
بخشی‌از مال که به‌مستمند دهند
بدنام
بدین معنی
برهنه
برهنه
بند پای زندانیان
به پایان رساندن
به دنیا آوردن
پاک شده
پایتخت سیرالئون
پرسش
پژوهش‌ها
پوشاک گردن
پیشوا
تذکر
تصدیق آلمانی
تکان دادن در جای خود
تکیه بر پشتی
جشن و مهمانی
جمع سطح
چین و چروک
حرف نازی‌ها
خدای درویش
خودستایی
دارای زمان زیاد
دارای یک رأی و اندیشه
دام
در
در مثل دلسوز تر از مادر
درون دهان
رود شمال خوزستان
روستا
سرگشتگی
شامه‌نواز
شراب انگوری
شعاع‌های نوری
شهر بوشهر
شهر رازی
شهری در اسپانیا
شهری در ایتالیا
شهریه
شوینده
شیک و زیبا
صدای زنبور
صرف نظر کردن و گذشتن
عدد ورزشی
عنوان‌پادشاهان پیشدادی
غذاخوری طویله
غذای آبکی
فریاد
فیلمی از یعقوب غفاری
قابله
قانون چنگیزی
گل بتونه
گیاهی بیابانی
مرطوب
مقدار
مکان عمومی برای صرف چای و غیره
می‌دهند تا رسوا کننده
نفرین و دشنام
نماد ممانعت
نویسنده «کیمیاگر»
واحد پول ژاپن
واحدی در سطح
ورزش رزمی چینی
ویتامین انعقاد خون
کاغذ مومی
کاناپه

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar