جواب مرحله ۴۳۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ آبگیر حیاط
افقی ۱ بازیگر «بانوی من»
افقی ۲ تنها
افقی ۲ برای خودمانی!
افقی ۲ چند ادیب
افقی ۳ بیماری ویروس اچ آی وی
افقی ۳ پایتخت باهاما
افقی ۳ تافتن ریسمان
افقی ۴ از سوره‌ها
افقی ۴ پدران
افقی ۴ حرف ندا
افقی ۴ زیرکان
افقی ۵ آسیب‌ها
افقی ۵ از آفات باغ
افقی ۵ ضمیر عربی
افقی ۶ چسبنده و لیز
افقی ۶ بی‌باک
افقی ۶ شهری در استان اصفهان
افقی ۷ طعم بستنی
افقی ۷ بعلاوه
افقی ۷ نوعی حلوا
افقی ۸ پختگاه نان
افقی ۸ دومین
افقی ۸ شمارگر
افقی ۹ پرحرفی
افقی ۹ خرس چینی
افقی ۹ کاهش دادن
افقی ۱۰ در حال دویدن
افقی ۱۰ از امراز عفونی و غالباً ارثی
افقی ۱۰ کشور خجسته
افقی ۱۱ فرومایه
افقی ۱۱ خط نابینایان
افقی ۱۱ عبادتگاه
افقی ۱۲ پادزهر
افقی ۱۲ خیر بی‌ادبانه
افقی ۱۲ شهری در استان سیستان و بلوچستان
افقی ۱۲ شیشه
افقی ۱۳ حرکت کرم گونه
افقی ۱۳ بازگو کننده
افقی ۱۳ پزشکان
افقی ۱۴ گماشته
افقی ۱۴ قاضی ورزشی
افقی ۱۴ برابر
افقی ۱۵ اثر مولیر
افقی ۱۵ قرن
عمودی ۱ حیاط کوچک پشت خانه
عمودی ۱ آشپزی
عمودی ۲ واحد پول موریتانی
عمودی ۲ مفصل پا
عمودی ۲ درجه‌ای در ارتش
عمودی ۳ از حروف الفبا
عمودی ۳ از مراکز استان‌ها
عمودی ۳ شب طولانی
عمودی ۴ فرود آمدن در معرکه جنگ
عمودی ۴ مساوی
عمودی ۴ از بیماری‌های مسری
عمودی ۴ درخت زبان گنجشک
عمودی ۵ کوچک
عمودی ۵ دلیر
عمودی ۵ کف‌پوش چوبی
عمودی ۶ بهره‌مند
عمودی ۶ دوم
عمودی ۶ بالاپوش
عمودی ۷ بانگ
عمودی ۷ شهر ایلام
عمودی ۷ شهری در استان اصفهان
عمودی ۸ فرمان مغولی
عمودی ۸ طرد کردن
عمودی ۸ لگدزن
عمودی ۹ اسباب
عمودی ۹ کاستی‌ها
عمودی ۹ نشانه تجاری
عمودی ۱۰ بازداشتن
عمودی ۱۰ جدید
عمودی ۱۰ منفذ
عمودی ۱۱ میانجی
عمودی ۱۱ بند چرمی
عمودی ۱۱ بالا آمدن آب دریا
عمودی ۱۲ حرف انتخاب
عمودی ۱۲ حافظه، یاد
عمودی ۱۲ گرفتنی است نه دادنی
عمودی ۱۲ دوربین در دست دارد
عمودی ۱۳ مترسک
عمودی ۱۳ مایع بین قرنیه و زجاجیه
عمودی ۱۳ مهره بازی شانسی
عمودی ۱۴ شعری که در زندان گفته می‌شود
عمودی ۱۴ خوبروی
عمودی ۱۴ نیلی
عمودی ۱۵ متذکر
عمودی ۱۵ مرتفع

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar