جواب مرحله ۴۳۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ کاشتنی در پارک
افقی ۱ بزرگترین پهنه آبی جهان
افقی ۲ استخوان نرم
افقی ۲ چند ادیب
افقی ۲ رخسار
افقی ۳ راه و روش
افقی ۳ ماشین درو و کشاورزی
افقی ۳ پرنده آش سرد کن
افقی ۴ راندن مزاحم
افقی ۴ زمان مرگ
افقی ۴ علامت مصدر جعلی
افقی ۴ خدای هندوان
افقی ۵ انگشت بزرگ انسان
افقی ۵ سمت راست
افقی ۵ از اعیاد ویتنامی‌ها
افقی ۶ ضد کثرت
افقی ۶ آگهی تبلیغاتی بزرگ و مصور دیواری
افقی ۶ جایگاه مرشد در گود زورخانه
افقی ۷ تازه داماد
افقی ۷ قوه رشد و نمو
افقی ۷ گربه عرب
افقی ۸ جهنم
افقی ۸ پیک
افقی ۸ هدف تیر
افقی ۹ تیم فوتبال فرانسوی
افقی ۹ گاوچران
افقی ۹ وسیله توزین
افقی ۱۰ خوش قد و قامت
افقی ۱۰ پشت سر هم
افقی ۱۰ نیروگاه شمال ایران
افقی ۱۱ طلیعه اعداد
افقی ۱۱ گرو گذارنده
افقی ۱۱ مرکز ویتنام
افقی ۱۲ کم‌طاقت
افقی ۱۲ دریا
افقی ۱۲ میدانی در تهران
افقی ۱۲ مقابل آری
افقی ۱۳ طرف
افقی ۱۳ عنوانی احترام‌آمیز برای افسران از سرهنگ به بالا
افقی ۱۳ سخن‌چین، بدگو
افقی ۱۴ حشره سمی
افقی ۱۴ مایع ترشی
افقی ۱۴ مثل و همتا
افقی ۱۵ رنج بردن و غصه خوردن
افقی ۱۵ پست، ناکس
عمودی ۱ گیاهی دو ساله از تیره اسفناج که به صورت گیاهی یکساله زراعت می‌شود و سازگاری وسیعی با محیط متنوع دارد
عمودی ۱ عضو سفره نوروزی
عمودی ۲ خنده‌دار
عمودی ۲ موزه پاریس
عمودی ۲ شهری در ژاپن
عمودی ۳ امر از نرفتن
عمودی ۳ چخماق
عمودی ۳ ماده‌ای در برگ چای
عمودی ۴ بسیار بخشنده
عمودی ۴ صدای درد
عمودی ۴ سوی دیگر
عمودی ۴ عناد
عمودی ۵ حرف تنفر
عمودی ۵ جنگ در راه خدا
عمودی ۵ نوشتن به شیوه قدیمی‌ها
عمودی ۶ امان از سردرگم آن!
عمودی ۶ استخوان زنخ
عمودی ۶ درخت تسبیح
عمودی ۷ اسب چاپار
عمودی ۷ شهری در استان هرمزگان
عمودی ۷ نصف صورت
عمودی ۸ به شیوه نوشتاری سخن گفتن
عمودی ۸ نام مردانه
عمودی ۸ کاخ کرملین مشهورترین نماد این شهر است
عمودی ۹ گیاهی
عمودی ۹ سوره تعاون
عمودی ۹ شهری قدیمی در استان آذربایجان شرقی
عمودی ۱۰ صدای افسوس
عمودی ۱۰ راه و جاده
عمودی ۱۰ سرگرد قدیم
عمودی ۱۱ فرزند نوه
عمودی ۱۱ سرگرمی و مشغولیت
عمودی ۱۱ خودم!
عمودی ۱۲ پایه
عمودی ۱۲ زیرک، حیله‌گر
عمودی ۱۲ واحد سطح
عمودی ۱۲ جمع وکیل
عمودی ۱۳ از خنده می‌روند
عمودی ۱۳ ضیافت
عمودی ۱۳ پسوند حرفه‌ساز
عمودی ۱۴ پیشنمازی
عمودی ۱۴ گیاه پیچنده
عمودی ۱۴ گهواره
عمودی ۱۵ نوعی مسابقه دو استقامت
عمودی ۱۵ به رشد گیاهان یا قارچ‌ها از طریق بذر گفته می‌شود

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar