جواب مرحله ۴۳۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ علامت جذر در ریاضیات
افقی ۱ شهری در استان قزوین
افقی ۲ محل خرید و فروش سهام
افقی ۲ محکم و استوار
افقی ۲ گوشه گرفتن
افقی ۳ سرخرگ بزرگ
افقی ۳ رفیق
افقی ۳ پایداری
افقی ۴ استان و مرکزش
افقی ۴ به دنیا آوردن
افقی ۴ مرکز مرکزی
افقی ۴ تازه ترکی
افقی ۵ حرف نفی
افقی ۵ اعلان
افقی ۵ قوی‌هیکل و گنده
افقی ۶ نادر
افقی ۶ واحد پول میانمار
افقی ۶ شلورا جین
افقی ۷ اهل هرات
افقی ۷ در دل افکندن
افقی ۷ نیست شدن
افقی ۸ همراه گداز
افقی ۸ پرده‌داری کردن
افقی ۸ گندم سوده
افقی ۹ گل نرم ته‌نشین شده
افقی ۹ ارفاق
افقی ۹ اثر ایوان تورگنیف
افقی ۱۰ دریای عرب
افقی ۱۰ سپاه
افقی ۱۰ اثر شاتوبریان
افقی ۱۱ بصیرت
افقی ۱۱ گرد و مدور
افقی ۱۱ قوم کم‌حرف
افقی ۱۲ اندوه
افقی ۱۲ سقف فرو ریخته
افقی ۱۲ حرف ندا
افقی ۱۲ حجب
افقی ۱۳ برگه تأیید دریافت پول
افقی ۱۳ پچ پچ کردن
افقی ۱۳ میمون آدم‌نما
افقی ۱۴ آژیر
افقی ۱۴ ابزاری در آشپزخانه و نجاری
افقی ۱۴ حاکم
افقی ۱۵ واحد پول نیکاراگوئه
افقی ۱۵ اندامی
عمودی ۱ دزد
عمودی ۱ وسیله نقلیه بلند کردن و جابجایی بارهای سنگین
عمودی ۲ گوشواره
عمودی ۲ نقاش
عمودی ۲ پایتخت نروژ
عمودی ۳ سلام
عمودی ۳ میوه پرزدار
عمودی ۳ فراوان
عمودی ۴ درخت تسبیح
عمودی ۴ رازها
عمودی ۴ استفراغ
عمودی ۴ رنج و آزار
عمودی ۵ پاکیزه گردانیدن
عمودی ۵ غریبه نیست
عمودی ۵ ترک خفیف استخوان
عمودی ۶ مادر عرب
عمودی ۶ سرخ نیمرنگ
عمودی ۶ اثر سیمین دانشور
عمودی ۷ پالیز خربزه و هندوانه
عمودی ۷ شهر خوزستان
عمودی ۷ انجام دادن کار
عمودی ۸ کبوتر دشتی
عمودی ۸ گودال
عمودی ۸ قرن‌ها
عمودی ۹ غرش آسمان
عمودی ۹ پیر
عمودی ۹ به جا آوردن
عمودی ۱۰ باج
عمودی ۱۰ پرهیزکاری
عمودی ۱۰ همه را شامل می‌شود
عمودی ۱۱ ویتامین انعقاد خون
عمودی ۱۱ آشیانه حیوانات
عمودی ۱۱ بستر
عمودی ۱۲ مدرک
عمودی ۱۲ صنم
عمودی ۱۲ ویژگی آنچه ابتدا نداشته و همیشه بوده و خواهد بود
عمودی ۱۲ جدا
عمودی ۱۳ ریا
عمودی ۱۳ روز نسیه
عمودی ۱۳ بخشاینده
عمودی ۱۴ هنگام
عمودی ۱۴ پایتخت بریتانیا
عمودی ۱۴ شب‌ها
عمودی ۱۵ کشور آفریقایی
عمودی ۱۵ از دوران زمین‌شناسی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz