جواب مرحله ۴۲۹ جدولانه ۲

آقای آلمانی
اثر احمد محمود
اثر فرخنده آقایی
اثر محمود دولت‌آبادی
اثر هرمان هسه
از رودهای مرزی
از مراکز استان‌ها
استارت قدیمی
استراحت کردن
استعداد فهم و دریافت
اسم گذاشتن
انگبین
ایالتی در آمریکا
بازیگر «شب‌ های روشن»
بخار دهان
برخی در آستین پرورش‌می‌دهند
بسیار فتنه‌جو
به پایان رسیده
بی‌ریا
پاکسازی رسوبات‌رودخانه
پایتخت گینه استوایی
پایداری
پایین جامه
پدر سام
پولی‌که‌داماد به پدرعروس‌می‌دهد
پیدا کردنش سخت است
تمام افراد
تند و سریع
تهیه کننده خبر
توانایی
تیرگی رابطه
جمهوری‌ها
جنبش
جنگ
جوی خون
چراغ تزئینی
خاندان
خون گرفتن از رگ
درون دهان
دوش و کتف
رازها
رسیدن
ساکن قطب
سراسر
سلام
سوسمار
شاهدانه
شیر عرب
صدای پشه
صفت باد
صفت سیب زمینی
ظاهر ساختمان
عادی
عقب و پس چیزی
قمر مصنوعی
قیمت
قیمت بازاری
گرمای سخت
ماهر و چیره دست
مایه روشنی اعراب
مرتب و آماد
مسئول امور شهری
مسئول امور منزل
مفصل در
میان
نرده
نزدیکی
نوعی تفنگ مسابقه
واحد مقاومت الکتریکی
کجی
کلمه درد
کم و بیش

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz