جواب مرحله ۴۲۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ تخمین
افقی ۱ تیره‌ای از پستانداران دریایی
افقی ۲ اشاره
افقی ۲ آمرزش
افقی ۲ غده پشت جناغ سینه کودکان
افقی ۳ هدیه به عروس
افقی ۳ زین و برگ
افقی ۳ بیماری سگی
افقی ۴ واژه‌ای برای بیان بیزاری
افقی ۴ گل منجمد
افقی ۴ پاسخ داده شده
افقی ۴ عدد ترتیبی
افقی ۵ فلز سرخ
افقی ۵ مردگان
افقی ۵ ولگردی
افقی ۶ قارچ
افقی ۶ راست
افقی ۶ واژه پرسش
افقی ۷ یار ویس
افقی ۷ شهری در پاکستان
افقی ۷ خانه عرب
افقی ۸ وسیله بازی
افقی ۸ جمع ناحیه
افقی ۸ پاپوش ضخیم
افقی ۹ زود نیست
افقی ۹ بخشش‌ها
افقی ۹ درجه ارتشی
افقی ۱۰ عدد یک رقمی
افقی ۱۰ رفتگر
افقی ۱۰ از سازهای مضرابی
افقی ۱۱ بوی خوش
افقی ۱۱ اجسام ذره‌بینی که در خون وجود دارند
افقی ۱۱ ترش و شیرین
افقی ۱۲ بازگشت صدا
افقی ۱۲ گل دندان
افقی ۱۲ نام ترکی
افقی ۱۲ غمگین
افقی ۱۳ واضح
افقی ۱۳ توگوشی
افقی ۱۳ تازه داماد
افقی ۱۴ بسندگی
افقی ۱۴ از دروس
افقی ۱۴ دیوانگی
افقی ۱۵ یک فرایند زیست شیمیایی که در آن کارمایه نور به وسیله گیاهان و برخی باکتری‌ها به انرژی شیمیایی تبدیل می‌شود
افقی ۱۵ یکای اطلاعات و ذخیره‌سازی در رایانه
عمودی ۱ فشارسنج
عمودی ۱ انعام شاگرد مغازه
عمودی ۲ نوعی سبزی
عمودی ۲ آینده
عمودی ۲ نام دیگر فاخته
عمودی ۳ مادر پیامبر
عمودی ۳ کارها
عمودی ۳ شهری در خوزستان
عمودی ۴ همه دارند
عمودی ۴ گروه ویژه
عمودی ۴ دهان
عمودی ۴ دم و جان
عمودی ۵ عقیده داشتن
عمودی ۵ گلی معطر
عمودی ۵ عدد ورزشی
عمودی ۶ ضمیر متصل دوم شخص مفرد
عمودی ۶ خورشید
عمودی ۶ جمع ناموس
عمودی ۷ طلایی
عمودی ۷ نوعی ورزش
عمودی ۷ مقاصد
عمودی ۸ آبرو، ارجمندی
عمودی ۸ طریق
عمودی ۸ ظرف چهار و نیم لیتری
عمودی ۹ نشانه
عمودی ۹ روشندل
عمودی ۹ سنگ قیمتی
عمودی ۱۰ دربان
عمودی ۱۰ کلرا
عمودی ۱۰ گندم
عمودی ۱۱ پرستیدنی دوره جاهلیت
عمودی ۱۱ زیرا
عمودی ۱۱ ستایش
عمودی ۱۲ جمله قرآنی
عمودی ۱۲ نفرین
عمودی ۱۲ نوعی شنا
عمودی ۱۲ اندازه دستی
عمودی ۱۳ عصر و دوره
عمودی ۱۳ یار دستک
عمودی ۱۳ غریبه نیست
عمودی ۱۴ از ترکیب آن با اکسیژن اسید اوریک تولید می‌شود
عمودی ۱۴ سرامیک زینتی
عمودی ۱۴ برابر
عمودی ۱۵ از توابع اسلامشهر
عمودی ۱۵ رئیس‌جمهور بیگانه

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar