جواب مرحله ۴۲۷ جدولانه ۲

آب دهان
آوازخوان
اتاق درست کردن چای و قهوه
اثر غلامحسین ساعدی
ادراک کردن
از ادات پرسشی
از سازهای موسیقی
از عناصر فلزی
اساس
امیر قبیله بزرگ
ایالت بستی یخی
ایجاد شده پس از پیوند
بخاری برقی
بخشش و کرم
بر آن سوار شوند
بر عهده گیرنده
بز کوهی
بم‌ترین صدای مرد در موسیقی
به خاطر
به راحتی قابل خواند است
بوی رطوبت
بوی ماندگی
بی‌تأمل
بی‌غیرت
پایتخت اسپانیا
پایتخت چاد
پایتخت غنا
پایین
پیشوا
تأمین کننده معاش خانواده
تن و بدن
تیم فوتبال فرانسوی
چوب خوشبو
حرف ندا
حرف نفی
خودبینی
خیابان درختکاری شده
دوستی و محبت
رأس
روزه داشتن
سخن زیر لب
سخنان بیمار گونه
سرباز زدن
سرمه
شربت قند
شرح و توضیح
شلوار
شهر رازی
علم نظری
عهد
غلات را الک می‌کند
فرشته مهر و محبت
فوتبالیست اسپانیایی
فیلمی با بازی اکبر عبدی
فیلمی با بازی هنری فاندا
قطار
گردهمایی
گیاهان
لفظ انتهای کلمه
متدین
میکروب
نگهبان خانه
نوشته برای تأیید
نوعی شیرینی از شیره شکر
نیروی نظامی یک کشور
واحد پول ایران
وزن موسیقی
کالبدشناسی
کتاب مقدس یهودیان
یاری خواستن

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar