جواب مرحله ۴۲۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ تابلویی از کمال‌الملک
افقی ۱ مطبعه
افقی ۲ قاصد خداوند
افقی ۲ تیره شده
افقی ۲ کتاب شاعر
افقی ۳ یار عروس
افقی ۳ از اسباب‌بازی‌ها
افقی ۳ بدکار
افقی ۴ همان دم، در یک لحظه
افقی ۴ میوه نکو
افقی ۴ ناگهان
افقی ۴ رشته‌کوه اروپایی
افقی ۵ عدد منفی
افقی ۵ در هم شدن
افقی ۵ پرستشگاه
افقی ۶ بدگوی مردمان
افقی ۶ مخلوق خداوند
افقی ۶ پنبه پاک نکرده
افقی ۷ از ابتدا تا انتها
افقی ۷ ناپسند داشتن
افقی ۷ لرزانک
افقی ۸ سپهر
افقی ۸ از پرندگان
افقی ۸ عدل، جوال
افقی ۹ زیبای دریایی
افقی ۹ خوی‌ها
افقی ۹ شمار
افقی ۱۰ حرف دهن‌کجی
افقی ۱۰ جذام
افقی ۱۰ شور و غوغا، سر و صدا
افقی ۱۱ قوای مدرکه
افقی ۱۱ به کمال رسیدن
افقی ۱۱ تصدیق هیتلر
افقی ۱۲ شامل‌تر
افقی ۱۲ زادگاه
افقی ۱۲ ویتامین معروف
افقی ۱۲ پایتخت پرجمعیت
افقی ۱۳ اسلوب سخن
افقی ۱۳ یابنده، بهره‌مند
افقی ۱۳ جنگ
افقی ۱۴ بافته
افقی ۱۴ جهانی که در آن هستیم
افقی ۱۴ ارز پرارزش
افقی ۱۵ ازت
افقی ۱۵ مانند اهل ادب
عمودی ۱ دلیری و شجاعت
عمودی ۱ آرایش کردن
عمودی ۲ وسیله ارتباط جمعی
عمودی ۲ بسیار خشمگین
عمودی ۲ آنچه به چشم دیده شود
عمودی ۳ مجلس نمایندگان روسیه
عمودی ۳ میز کوچک
عمودی ۳ پشتیبانی
عمودی ۴ درس خوانده
عمودی ۴ تیر کوچک
عمودی ۴ سرشت
عمودی ۴ از سوره‌های قرآن
عمودی ۵ شکوه
عمودی ۵ همه مردم
عمودی ۵ چرک و زرداب زخم
عمودی ۶ پایتخت ایتالیا
عمودی ۶ درمانده و سرگشته
عمودی ۶ پیشخدمت رستوران‌ها
عمودی ۷ یک عدد
عمودی ۷ قرائت شده
عمودی ۷ گل نارنجی
عمودی ۸ جنگ تن به تن
عمودی ۸ پرسش از مکان
عمودی ۸ دین داشتن
عمودی ۹ پارتیزان
عمودی ۹ نوعی شیرینی از آرد سرخ شده
عمودی ۹ زمین دور از آب
عمودی ۱۰ ترسان
عمودی ۱۰ زینت ناخن
عمودی ۱۰ نام ترکی
عمودی ۱۱ سپیدار
عمودی ۱۱ نوید
عمودی ۱۱ واحد پول غیر رسمی
عمودی ۱۲ آلتی برای شخم زدن
عمودی ۱۲ میوه مربایی
عمودی ۱۲ درنگ کردن
عمودی ۱۲ آموختنی لقمان
عمودی ۱۳ دعاها
عمودی ۱۳ پاره پاره
عمودی ۱۳ واحد پول بوتسوانا
عمودی ۱۴ یابنده
عمودی ۱۴ رود پرآب روسیه
عمودی ۱۴ اسب اصیل و خوب
عمودی ۱۵ بازیگر تئاتر و سینما
عمودی ۱۵ خمیازه

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar