جواب مرحله ۴۲۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ میوه‌ای با پوست ضخیم و گوشتی و دانه‌های خوراکی
افقی ۱ بازده
افقی ۲ نژاد ایرانی
افقی ۲ جدید
افقی ۲ خدای هندوان
افقی ۳ بعضی خوابش را می‌بینند
افقی ۳ چاشنی صبحانه
افقی ۳ ریز نمرات
افقی ۴ لوس
افقی ۴ صفتی برای دهان سخن‌چین
افقی ۴ حاجت
افقی ۴ نظر
افقی ۵ گندم
افقی ۵ چابک
افقی ۵ بزرگی، شکوه
افقی ۶ ماده قندی میوه‌ها
افقی ۶ آهنگر
افقی ۶ پادگانی در تهران
افقی ۷ فرار و شکست خوردن در جنگ
افقی ۷ زادروز
افقی ۷ جدا
افقی ۸ رنگ
افقی ۸ با هم برابر شدن در وزن
افقی ۸ کلمه آرزو
افقی ۹ حلقوم
افقی ۹ ماشین
افقی ۹ خمیدگی
افقی ۱۰ پهلوان
افقی ۱۰ قوه، توانایی
افقی ۱۰ شکار
افقی ۱۱ گدایی
افقی ۱۱ از رودهای کشورمان
افقی ۱۱ اندک
افقی ۱۲ پایداری در دوستی
افقی ۱۲ دشنام‌گو
افقی ۱۲ حرف نفی
افقی ۱۲ اسباب منزل
افقی ۱۳ جوانمردی
افقی ۱۳ پیروان دین حضرت موسی
افقی ۱۳ درجه ارتشی
افقی ۱۴ فقر و بی‌چیزی
افقی ۱۴ خرگوش
افقی ۱۴ بلیغ
افقی ۱۵ معاون استاد دانشگاه
افقی ۱۵ ملاج
عمودی ۱ برگه اعمال محصل
عمودی ۱ قدرتمند
عمودی ۲ صدایی که از برخورد مضراب یا ناخن با ساز ایجاد شود
عمودی ۲ آب گوارا
عمودی ۲ روز نسیه
عمودی ۳ میل شدید زنان حامله به برخی خوردنی‌ها
عمودی ۳ شهری در بخش مرکزی شهرستان کوثر استان اردبیل
عمودی ۳ غرامت
عمودی ۴ کچل
عمودی ۴ بی دست و پا در تداول عامیانه
عمودی ۴ عضو تیم فوتبال
عمودی ۴ مزه اخمو
عمودی ۵ خواند قرآن با صوت
عمودی ۵ درمان همه دردهاست!
عمودی ۵ حرف دهن‌کجی
عمودی ۶ صنم
عمودی ۶ بانک کودکان!
عمودی ۶ جوجه کارتونی
عمودی ۷ حرف عصا!
عمودی ۷ دارای تجربه عملی
عمودی ۷ گلی زینتی
عمودی ۸ هویج
عمودی ۸ رفیق یکرنگ و موافق
عمودی ۸ صحنه آرایی
عمودی ۹ نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های نظام از اختیارات اوست
عمودی ۹ مارپیچ
عمودی ۹ گوشه خلوت
عمودی ۱۰ شهری در استان خوزستان
عمودی ۱۰ نقطه سیاه پوستی
عمودی ۱۰ به وسیله
عمودی ۱۱ تکبر
عمودی ۱۱ برقرار، دایر
عمودی ۱۱ نشست، انجمن
عمودی ۱۲ دروازه
عمودی ۱۲ ضربه سر
عمودی ۱۲ به معنی لقب
عمودی ۱۲ نمو
عمودی ۱۳ تبحر و استادی
عمودی ۱۳ جادوگر
عمودی ۱۳ آماده و فراهم
عمودی ۱۴ فرمانروایان
عمودی ۱۴ زره
عمودی ۱۴ مرکز
عمودی ۱۵ کشوری در قاره سیاه
عمودی ۱۵ محدوده امنی برای توقف قطار برای جلوگیری از برخورد آن با قطارهای در حال حرکت

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz