جواب مرحله ۴۲۵ جدولانه ۲

آب منجمد
آزاده
آسوده و رها شده
آشیانه مرغ
آنچه در خانه تهیه کنند
ابزار غذا خوری
اجرا شده
ایزد نگهبان آب
باب روز
باقی جان
بالاپوش
بچه دزد معروف
بخشش
بی‌حس
پرده‌داری
پیامک
پیمان‌شکنی
تبدیل شونده
ترسناک
ترک‌بند
تکه پارچه کهنه
تکیه دادن به بالش
تیم فوتبال اسپانیایی
چهره
خروشیدن
خوار کردن
خوب و نیک
درخت انگور
دور دهان
دوستان
رود بزرگ
زن گندم‌گون
سخنان بیمار گونه
سوا
شهر کرمان
صنم
ظرف آبخوری
فالگیری
فرود آوردن
فرومایه
فقره
فوتبالیست اسپانیایی
فیلمی از محمد رضا عرب
فیلمی با بازی النازشاکردوست
فیلمی با بازی لادن طباطبایی
گاز معده
گذشته‌ها
گرفتن
گوارا
لقمان از بی‌ ادبان آموخت
مرتجع فلزی
مرض قند
مرطوب
مسکوت نقره قدیم
مضطرب
مطابق و سازگار
مطالعه موجودات زنده
معروف
مقابل روز
منسوب به ریه
مو خشک کن
میرآب
میوه نو رسیده
نجات دهنده
نشان و علامت
هنر نمایشی
هنر هفتم
ورید
وزیدن باد
کارگردان فیلم راکی
کتاب ابن سینا
کشور اروپایی
کنایه از بدنام شده
یک خط از نوشته

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar