جواب مرحله ۴۲۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ بازیکن ایرانی ذوب‌آهن اصفهان
افقی ۱ پالیز خربزه، هندوانه، ...
افقی ۲ چالاکی
افقی ۲ سرازیری
افقی ۲ تلخک
افقی ۳ مشاور
افقی ۳ از چاشنی‌ها
افقی ۳ نویسنده فرانسوی قرن ۱۹
افقی ۴ خشک و شکننده
افقی ۴ تصدیق ایتالیایی
افقی ۴ مملکت
افقی ۴ سوره انجیر
افقی ۵ واحد پول ازبکستان
افقی ۵ سلطنتی
افقی ۵ لباس شنا
افقی ۶ دالان
افقی ۶ سرها
افقی ۶ خرخر کردن در خواب
افقی ۷ کلام بیهوده
افقی ۷ دارای نژاد بد
افقی ۷ تکبر و غرور
افقی ۸ حس شده
افقی ۸ بیماری عفونی همه‌گیر
افقی ۸ هنرپیشه
افقی ۹ از ادات پرسش
افقی ۹ پژمردن
افقی ۹ شیره درخت بلوط
افقی ۱۰ تاب و توان
افقی ۱۰ از آفات درخت سیب و گوجه
افقی ۱۰ از سوره‌ها
افقی ۱۱ عالی و برتر
افقی ۱۱ فهمیدن
افقی ۱۱ بغل
افقی ۱۲ نگاه
افقی ۱۲ چرم دباغی شده
افقی ۱۲ شش عرب
افقی ۱۲ با حس ظاهری درک می‌شود
افقی ۱۳ از میوه‌های گرمسیری
افقی ۱۳ خود این
افقی ۱۳ صدمه شدید دیده
افقی ۱۴ نوعی مشروب الکلی
افقی ۱۴ رها
افقی ۱۴ نوعی دیسک فشرده
افقی ۱۵ شهری در استان یزد
افقی ۱۵ اثری از ابراهیم گلستان
عمودی ۱ اثری از محمود دولت‌آبادی
عمودی ۱ خودبینی
عمودی ۲ آژیر
عمودی ۲ زندگان
عمودی ۲ خوش‌طبع
عمودی ۳ سخت، تند
عمودی ۳ بزرگان
عمودی ۳ سرخوش
عمودی ۴ یار صندلی
عمودی ۴ سبزی سالادی
عمودی ۴ می‌دهند و رسوا می‌کنند
عمودی ۴ آسیب
عمودی ۵ آنچه به وعده فروخته شود
عمودی ۵ خودروساز وطنی
عمودی ۵ پسوند آلودگی
عمودی ۶ واحد پول ژاپن
عمودی ۶ پروردگارا
عمودی ۶ پژمرده و یخ زده
عمودی ۷ سیر و سیاحت
عمودی ۷ اثری از ویکتور هوگو
عمودی ۷ کبوتر صحرایی
عمودی ۸ هوشیاری
عمودی ۸ زردشتی
عمودی ۸ مخلوط
عمودی ۹ دستگاه تنفسی آبزیان
عمودی ۹ ویزا
عمودی ۹ دندان نیش
عمودی ۱۰ روزانه
عمودی ۱۰ کال
عمودی ۱۰ اولین دو رقمی
عمودی ۱۱ نفوذ کامپوتری
عمودی ۱۱ جوجه‌تیغی
عمودی ۱۱ نوعی پارچه نخی
عمودی ۱۲ کلمه افسوس
عمودی ۱۲ تصدیق انگلیسی
عمودی ۱۲ مضحک
عمودی ۱۲ غمگین
عمودی ۱۳ کشور آفریقایی
عمودی ۱۳ بسیار زیبا و دلربا
عمودی ۱۳ دانشمند
عمودی ۱۴ کم‌عرضی
عمودی ۱۴ ابزاری برای جلوگیری از عبور جریان شدید الکتریسیته
عمودی ۱۴ بی‌رونقی بازار
عمودی ۱۵ شتر کلان
عمودی ۱۵ اثر نظامی گنجوی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar