جواب مرحله ۴۲۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ التهاب و وجود لخته‌های خون در یک سیاهرگ سطحی
افقی ۱ جغد
افقی ۲ رختشوی
افقی ۲ سنگ‌انداز
افقی ۲ قارچ
افقی ۳ خراب
افقی ۳ خسارت
افقی ۳ شهری در استان لرستان
افقی ۴ کیفر
افقی ۴ غذای ایرانی
افقی ۴ دار فانی
افقی ۴ نگاه و نظر
افقی ۵ واحد پول کشور آفتاب تابان
افقی ۵ باغبان درخت انگور
افقی ۵ پیشگام
افقی ۶ از سازها
افقی ۶ نیروهای نظامی یک کشور
افقی ۶ مرغ می‌رود
افقی ۷ نامی برای بانوان
افقی ۷ تظاهر
افقی ۷ پول خرد قبرس
افقی ۸ سرشار
افقی ۸ زمین پر آب و علف
افقی ۸ ناپاکی
افقی ۹ نشانه بیزاری از بوی بد
افقی ۹ بی‌تجربه
افقی ۹ از پیامبران و نام سوره‌ای
افقی ۱۰ لحظه
افقی ۱۰ بسیار پاک
افقی ۱۰ همان مادر است
افقی ۱۱ ابزار مکانیک
افقی ۱۱ نام پسرانه
افقی ۱۱ میخوش
افقی ۱۲ فرومایه
افقی ۱۲ چارچوب زیرین خودرو
افقی ۱۲ باران ریزه
افقی ۱۲ شیمی کربنی
افقی ۱۳ بلا و زیرک
افقی ۱۳ پهلو
افقی ۱۳ درشتی و تشر
افقی ۱۴ آفریدگار بخشاینده و عادل
افقی ۱۴ لنگرگاه
افقی ۱۴ همگی
افقی ۱۵ گریبان لباس
افقی ۱۵ اثری از هنری جیمز
عمودی ۱ پایتخت هندوراس
عمودی ۱ سرقت
عمودی ۲ مشاور
عمودی ۲ سمت راست
عمودی ۲ شهری در استان مرکزی
عمودی ۳ جمع وزیر
عمودی ۳ پنبه‌زن
عمودی ۳ آتی
عمودی ۴ ضمیر مفعولی
عمودی ۴ واحد پول خودمان
عمودی ۴ بند پا
عمودی ۴ مخفف گاه
عمودی ۵ فرود آینده
عمودی ۵ موچین
عمودی ۵ آفتاب‌پرست
عمودی ۶ جنبش خفیف
عمودی ۶ گلی خوشبو
عمودی ۶ پی‌بردن
عمودی ۷ برق مثبت
عمودی ۷ انگل ایجاد کننده بیماری گال
عمودی ۷ گل هفت‌سین
عمودی ۸ تکیه دادن
عمودی ۸ جد
عمودی ۸ شهری تاریخی در استان آذربایجان
عمودی ۹ شرح
عمودی ۹ مادر امام صادق (ع)
عمودی ۹ چادر زیرپوش
عمودی ۱۰ خوراکی از تخم مرغ
عمودی ۱۰ بستانکار
عمودی ۱۰ افزونی
عمودی ۱۱ لنگه بار
عمودی ۱۱ پیروی
عمودی ۱۱ فروزش
عمودی ۱۲ ویتامین معروف
عمودی ۱۲ خودسازی
عمودی ۱۲ رهبر حزب
عمودی ۱۲ ماه هفتم قمری
عمودی ۱۳ نفسی که از سینه برآید
عمودی ۱۳ سد استان مرکزی
عمودی ۱۳ عبوس
عمودی ۱۴ روغن جلا
عمودی ۱۴ رویان
عمودی ۱۴ دلتنگی و افسردگی
عمودی ۱۵ تبهکاری
عمودی ۱۵ تابلویی از رافائل

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar