جواب مرحله ۴۲۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ اثر مولیر
افقی ۱ سرور
افقی ۲ شتر آمریکای جنوبی
افقی ۲ جا
افقی ۲ جایزه سینمایی
افقی ۳ بی‌دین
افقی ۳ بخشنده
افقی ۳ ناچار
افقی ۴ شیر
افقی ۴ سر کوه
افقی ۴ دیدن
افقی ۴ از سوره‌ها
افقی ۵ همه را شامل می‌شود
افقی ۵ معماری اروپای قرن ۱۲ تا ۱۶ میلادی
افقی ۵ اشعه مجهول
افقی ۶ مرطوب
افقی ۶ گرد
افقی ۶ درون دهان
افقی ۷ پسوند خورنده
افقی ۷ راه کوتاه
افقی ۷ شرمساری
افقی ۸ برچسب
افقی ۸ قطعه احتیاطی
افقی ۸ یک دفعه
افقی ۹ دارای بسته‌بندی استوانه‌ای
افقی ۹ پایتخت کشور همسایه
افقی ۹ صفحه اعلان
افقی ۱۰ پول ژاپن
افقی ۱۰ کم، اندک
افقی ۱۰ شیوه
افقی ۱۱ کشور آفریقایی
افقی ۱۱ خودبین
افقی ۱۱ کرانه
افقی ۱۲ ضربه با پا
افقی ۱۲ رنگ سبز تند
افقی ۱۲ پسوند آلودگی
افقی ۱۲ مصروع
افقی ۱۳ آشنا
افقی ۱۳ جانب راست
افقی ۱۳ یکی پس از دیگری
افقی ۱۴ زمین پر آب
افقی ۱۴ حیله‌گر
افقی ۱۴ لیف خرما
افقی ۱۵ جانشین
افقی ۱۵ کارگردان فیلم «کازابلانکا»
عمودی ۱ ثبت ارتعاشات زمین‌لرزه
عمودی ۱ زمینی که در آن آب بایستد و علف و نی بروید
عمودی ۲ باعث قطع درآمد دیگران می‌شود
عمودی ۲ دیرک خیمه
عمودی ۲ قبه مساجد
عمودی ۳ فرارسیدن
عمودی ۳ بهره‌مند
عمودی ۳ درهم شدن
عمودی ۴ حلقوم
عمودی ۴ اداره ورود و خروج کالا
عمودی ۴ شعیر
عمودی ۴ عدد ماه
عمودی ۵ لشکر
عمودی ۵ نو بودن
عمودی ۵ باد سرد
عمودی ۶ عزیز عرب
عمودی ۶ پایان
عمودی ۶ شنوا
عمودی ۷ خوب
عمودی ۷ یکی پس از دیگری
عمودی ۷ رنگ سبز روشن
عمودی ۸ رگ بزرگ
عمودی ۸ پرداخت دین
عمودی ۸ حرکات و حالات چهرۀ هنرپیشه در هنگام بازی
عمودی ۹ اثر رضا امیرخانی
عمودی ۹ کارهای ناشایست
عمودی ۹ نی میان تهی
عمودی ۱۰ بی‌تربیت
عمودی ۱۰ ورزش زمستانی
عمودی ۱۰ راندن مزاحم
عمودی ۱۱ تصدیق روسی
عمودی ۱۱ فرضیه
عمودی ۱۱ مربوط به فراورده‌های شیری
عمودی ۱۲ بیماری ریوی
عمودی ۱۲ رود استان فارس
عمودی ۱۲ از انواع ماهی
عمودی ۱۲ آلونک
عمودی ۱۳ قسمتی از فیلم
عمودی ۱۳ آب‌سوار
عمودی ۱۳ پایان
عمودی ۱۴ خشک
عمودی ۱۴ شرح
عمودی ۱۴ معتاد به حشیش
عمودی ۱۵ کلمه دال بر افسوس
عمودی ۱۵ نویسنده «آرزوهای بزرگ»

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz