جواب مرحله ۴۲۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ بازیکن اسپانیایی تیم بارسا
افقی ۱ موسیقی سیاه‌پوستان آمریکا
افقی ۲ فیلمی از مارتین اسکورسیزی
افقی ۲ به نام شخص خوش شانس می‌افتد
افقی ۲ کشیدگی
افقی ۳ ترکیب جوهر نمک و آمونیاک
افقی ۳ بیرون رونده
افقی ۳ آرزو داشتن
افقی ۴ پایخت یونان
افقی ۴ حیوان باوفا
افقی ۴ صحرا
افقی ۴ عیب و ننگ
افقی ۵ چله کمان
افقی ۵ مرده
افقی ۵ قسمتی از تخم مرغ
افقی ۶ از سبزی‌های خوراکی
افقی ۶ کاسه چشم
افقی ۶ پاره گریبان
افقی ۷ ناله
افقی ۷ پایتخت کشور سیگار برگ
افقی ۷ ظرف لباس‌شویی
افقی ۸ شرکت مربوط به صید و پرورش و فروش ماهی
افقی ۸ بذله‌گو
افقی ۸ زنگ کلیسا
افقی ۹ پاسخ مثبت نجار
افقی ۹ سخنگو
افقی ۹ رواج
افقی ۱۰ برهنه
افقی ۱۰ برتری
افقی ۱۰ شب‌ها
افقی ۱۱ نشان افتخار
افقی ۱۱ به وجود آوردن
افقی ۱۱ مرغابی
افقی ۱۲ از بت‌های جاهلیت
افقی ۱۲ تالار
افقی ۱۲ دور دهان
افقی ۱۲ خوب و خوش
افقی ۱۳ برتافتن
افقی ۱۳ فوتبالیست پرتغالی تیم والنسیا
افقی ۱۳ به یکدیگر فخر کردن
افقی ۱۴ در امان بودن
افقی ۱۴ از لوازم‌التحریر
افقی ۱۴ دانه‌ی هر آش
افقی ۱۵ همان بوته است
افقی ۱۵ کسی که شخص آن را به خواهری قبول کرده است
عمودی ۱ از بازیگران «نهنگ عنبر»
عمودی ۱ خشم گرفتن
عمودی ۲ تحریر شده
عمودی ۲ ناموس‌پرستی
عمودی ۲ دردسر
عمودی ۳ از تقسیمات ارتشی
عمودی ۳ زاری
عمودی ۳ طرف راست
عمودی ۴ نهر
عمودی ۴ مضمون
عمودی ۴ باب روز
عمودی ۴ شلوار جین
عمودی ۵ نجات یافتن
عمودی ۵ ایالت گاوچران‌ها
عمودی ۵ تفاله
عمودی ۶ نااستوار
عمودی ۶ شاهد
عمودی ۶ سرگردان
عمودی ۷ آز
عمودی ۷ کوشش
عمودی ۷ شتر بی‌کوهان
عمودی ۸ ادعاها
عمودی ۸ پایتخت اتریش
عمودی ۸ بافنده
عمودی ۹ هدیه دادن
عمودی ۹ دروازه‌بان ایرانی صبای قم
عمودی ۹ همدم
عمودی ۱۰ رد پای کسی را گرفتن
عمودی ۱۰ شتر تندرو
عمودی ۱۰ دود کردن
عمودی ۱۱ دست عرب
عمودی ۱۱ زردی
عمودی ۱۱ فرمان توقف
عمودی ۱۲ عریان
عمودی ۱۲ عدد روستا
عمودی ۱۲ از شیشه‌های آزمایشگاهی
عمودی ۱۲ نیستی
عمودی ۱۳ گروهی از مردم که با هم وجه اشتراک داشته باشند و در سرزمینی واحد زندگی کنند
عمودی ۱۳ اطاعت از خدا
عمودی ۱۳ عضو خاراندن
عمودی ۱۴ شهر لرستان
عمودی ۱۴ لشکر
عمودی ۱۴ بی‌هوش و بی‌اختیار
عمودی ۱۵ زیارت کننده
عمودی ۱۵ فیلمی از کارول رید

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz