جواب مرحله ۴۲۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از بهترین غزل سرایان دوره بازگشت ادبی
افقی ۱ گریبان
افقی ۲ خوب
افقی ۲ مرکب‌دان
افقی ۲ آکنده و پر
افقی ۳ گنجایش
افقی ۳ کتاب آسمانی
افقی ۳ روکش بدن
افقی ۴ اندیشه
افقی ۴ دوستی
افقی ۴ متانت
افقی ۴ آزاد
افقی ۵ شگرد
افقی ۵ از سوغاتی‌های کرمان
افقی ۵ استاد سخن فارسی
افقی ۶ پولی که هنگام دیدن عروس بدهند
افقی ۶ لقب امام نهم شیعیان
افقی ۶ حرف انتخاب
افقی ۷ نسبت زن و شوهر به هم
افقی ۷ پوشانیدن سطح یک فلز با یک فلز دیگر
افقی ۷ بلندترین آبشار ایران
افقی ۸ دعا
افقی ۸ دیدنی از رژه
افقی ۸ شعبده‌باز
افقی ۹ قدم
افقی ۹ بیماری مفصلی
افقی ۹ برای اینکه
افقی ۱۰ پول ژاپن
افقی ۱۰ صادرات مهم برزیل
افقی ۱۰ کشور فلاسفه
افقی ۱۱ جنگ تن به تن
افقی ۱۱ سند کهنه و قدیمی
افقی ۱۱ گندم
افقی ۱۲ فارسی روزگار ما
افقی ۱۲ نوعی زردآلو
افقی ۱۲ خطاب بی‌ادبانه
افقی ۱۲ مادر باران
افقی ۱۳ تباهی، تبهکاری
افقی ۱۳ واحد بوکس
افقی ۱۳ خنیاگر معروف
افقی ۱۴ اراذل
افقی ۱۴ جزیره‌ای در کشورمان
افقی ۱۴ تفریق
افقی ۱۵ دلیل
افقی ۱۵ غذایی ایرانی که با تزئینی از نعناع داغ، پیاز داغ و گردو سرو می‌شود
عمودی ۱ به منطقه جغرافیایی گفته می‌شود که چشم‌انداز آن حاصل کار مشترک طبیعت و انسان باشد
عمودی ۱ حمایت از کسی
عمودی ۲ آهو
عمودی ۲ وسط
عمودی ۲ پیامبر، فرستاده
عمودی ۳ کافی و بس
عمودی ۳ چهره‌پرداز
عمودی ۳ مرض قند
عمودی ۴ فلز چهره
عمودی ۴ ظرف دم کردن چای
عمودی ۴ پرنده مظهر وفا
عمودی ۴ رنجوری
عمودی ۵ قدرت
عمودی ۵ پرنده ترازو
عمودی ۵ بخیل
عمودی ۶ عدد قرن
عمودی ۶ مجلس روسیه
عمودی ۶ ششلول
عمودی ۷ بالا
عمودی ۷ غیر مستقل
عمودی ۷ مسابقه اتومبیل‌رانی
عمودی ۸ فرشته مغضوب
عمودی ۸ شغل
عمودی ۸ ناشناخته
عمودی ۹ نشیمن، حجره
عمودی ۹ معروف‌ترین بازیگر سینمای وسترن
عمودی ۹ دروازه
عمودی ۱۰ زخم آب کشیده
عمودی ۱۰ همسر مرد
عمودی ۱۰ ویتامین انعقاد خون
عمودی ۱۱ دلیر
عمودی ۱۱ مراعات، ملاحظه
عمودی ۱۱ جانشین
عمودی ۱۲ نقشه فرنگی
عمودی ۱۲ درنده
عمودی ۱۲ روزی‌دهنده
عمودی ۱۲ جمع امت
عمودی ۱۳ نصرت
عمودی ۱۳ دینداری
عمودی ۱۳ پایین بازو
عمودی ۱۴ حالت بین خواب و بیداری
عمودی ۱۴ از نخستین شهدای اسلام
عمودی ۱۴ حق‌الشرب
عمودی ۱۵ مثل، نظیر
عمودی ۱۵ گلی که دانه‌اش را بو می‌دهند و می‌خورند

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar