جواب مرحله ۴۲۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ دسته‌ای از بیماری‌های ارثی که در آن توان بدن برای انعقاد خون مختل می‌شود
افقی ۱ کارگردان «پله آخر»
افقی ۲ تغییر صورت دادن
افقی ۲ محل نصب درجه افسران
افقی ۲ فرمانبرداری کردن
افقی ۳ عروس ترکی
افقی ۳ بی‌مانند
افقی ۳ صفحه نقاشی
افقی ۴ سپهر
افقی ۴ کجاست
افقی ۴ آتشگیره
افقی ۵ صابون خیاطی
افقی ۵ نمو
افقی ۵ سوسن آسمان‌گون
افقی ۵ چهره
افقی ۶ بی‌درنگ
افقی ۶ پرسش
افقی ۶ ابزار درو
افقی ۷ آجر اسباب‌بازی
افقی ۷ نقش بر زمین شدن
افقی ۷ حمام بخار
افقی ۸ مرکز استان ادب‌پرور
افقی ۸ نوع
افقی ۸ مؤدب
افقی ۹ گیاه روغنی و الیافی
افقی ۹ هم‌شکل، نزدیک به هم
افقی ۹ تازه ترکی
افقی ۱۰ پسوند راننده
افقی ۱۰ داد و فریاد
افقی ۱۰ از ماشین‌آلات سنگین
افقی ۱۱ واحدی در سطح
افقی ۱۱ فرمان توقف
افقی ۱۱ سرای
افقی ۱۱ غربال و الک
افقی ۱۲ سرها
افقی ۱۲ مخالف
افقی ۱۲ خدای قدرت یونانی
افقی ۱۳ جاها
افقی ۱۳ جوانمرد
افقی ۱۳ تمامی
افقی ۱۴ عمر را به بطالت گذراندن
افقی ۱۴ پی به موضوع سری بردن
افقی ۱۴ فنجان ورزشی
افقی ۱۵ پایتخت کامرون
افقی ۱۵ پایتخت چاد
عمودی ۱ اوان
عمودی ۱ آماده کردن سپاه
عمودی ۲ از سلاح‌های گرم سبک
عمودی ۲ از سازهای زهی پرطرفدار
عمودی ۲ درس خوانده
عمودی ۳ دشوار و سنگین
عمودی ۳ جوشیدن یا جهیدن آب
عمودی ۳ مسابقه اتومبیل‌رانی
عمودی ۴ نیرنگ و حیله
عمودی ۴ از خواهران برونته
عمودی ۴ بهره هوشی
عمودی ۵ از سوره‌ها
عمودی ۵ عید باستانی
عمودی ۵ شتر تندرو
عمودی ۶ ساده‌دلی
عمودی ۶ سال ترکی
عمودی ۶ بنیانگذار
عمودی ۶ ناپسند
عمودی ۷ کشتی کوچک بنادر
عمودی ۷ رخسار
عمودی ۷ مظهر استقامت
عمودی ۸ حقی در سازمان ملل
عمودی ۸ مو خشک کن
عمودی ۸ از چهار عمل اصلی
عمودی ۹ غذای شب
عمودی ۹ آنچه پیش از موقع مقرر به دست آید
عمودی ۹ فوتبالیست آلمانی تیم یوونتوس
عمودی ۱۰ شلوار جین
عمودی ۱۰ بسیار نالنده
عمودی ۱۰ سختی و گرفتاری
عمودی ۱۰ شهرها
عمودی ۱۱ تن‌پرور
عمودی ۱۱ خمیر نقاشی
عمودی ۱۱ درون دهان
عمودی ۱۲ موافق، برابر
عمودی ۱۲ پسوند شباهت
عمودی ۱۲ حربه‌ای با دسته آهنی و سری همچون داس
عمودی ۱۳ بردبار
عمودی ۱۳ دایره‌ها
عمودی ۱۳ اندک اندک
عمودی ۱۴ کلمه‌ای که دلالت بر انجام کار یا وقوع حالتی در یکی از زمان‌ها می‌کند
عمودی ۱۴ بیرون کردن
عمودی ۱۴ بازی گوی‌زنی
عمودی ۱۵ اثری از رجب‌علی اعتمادی
عمودی ۱۵ صلیب

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar