جواب مرحله ۴۱۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ اداره آگاهی قدیم
افقی ۱ نوعی افسون
افقی ۲ پس زدن
افقی ۲ محصولات شیری
افقی ۲ نقاش اسپانیایی قرن ۱۹
افقی ۳ نام دخترانه
افقی ۳ کمیاب
افقی ۳ کمک کننده
افقی ۴ تندرستی
افقی ۴ سرکه
افقی ۴ بیماری چینی
افقی ۵ مساوی
افقی ۵ باطل کننده
افقی ۵ جست‌و‌جوی
افقی ۵ دوباره‌کاری
افقی ۶ چنگ
افقی ۶ نوعی ماشین کشاورزی
افقی ۶ شهری در استان اصفهان
افقی ۷ ای دل شاعر
افقی ۷ پایدار
افقی ۷ امان از سردرگم آن!
افقی ۸ مجال و فرصت
افقی ۸ سگ بیمار
افقی ۸ برتری‌ها
افقی ۹ موزه پاریس
افقی ۹ بسیار چشمگیر
افقی ۹ رخنه
افقی ۱۰ از پیشتازان تولید در جهان در زمینه مهندسی، تجهیزات و خودروهای تجاری
افقی ۱۰ واحد پول عربستان
افقی ۱۰ روی خط آهن می‌رود
افقی ۱۱ اشاره به دور
افقی ۱۱ نام گلی
افقی ۱۱ پدر علم ژنتیک
افقی ۱۱ مخفف خوب
افقی ۱۲ رونده
افقی ۱۲ بدن
افقی ۱۲ دربرگرفته
افقی ۱۳ اداره عالی
افقی ۱۳ نویسنده
افقی ۱۳ ماسک
افقی ۱۴ انبار گندم
افقی ۱۴ زرنگی، زیرکی
افقی ۱۴ بلندی آسمان
افقی ۱۵ گیاهی طبی
افقی ۱۵ حرکتی در کاراته
عمودی ۱ تسلسل افکار
عمودی ۱ اقتصاددان و سیاستمدار زن برزیلی
عمودی ۲ عقیده‌ها و اندیشه‌ها
عمودی ۲ از جزایر جنوب ایران
عمودی ۲ تحت
عمودی ۳ شناساننده
عمودی ۳ برادر حضرت موسی
عمودی ۳ تالار
عمودی ۴ مرغ سخنگو
عمودی ۴ شعله آتش
عمودی ۴ سیمان قدیمی
عمودی ۵ برج کج
عمودی ۵ نرده چوبی
عمودی ۵ شیرینی پیچی
عمودی ۶ پسر عرب
عمودی ۶ به دنبال
عمودی ۶ صفحه آهنی گرد
عمودی ۶ گل و لای
عمودی ۷ انتقال روح
عمودی ۷ مرکز کشورمان
عمودی ۷ حسد
عمودی ۸ زاپاس
عمودی ۸ در هم شدن
عمودی ۸ از نژادهای زردپوست آسیایی
عمودی ۹ ناتوان
عمودی ۹ نام مردانه
عمودی ۹ انبرک
عمودی ۱۰ صنم
عمودی ۱۰ تندرست
عمودی ۱۰ آویخته
عمودی ۱۰ سرخنای
عمودی ۱۱ سرگرد قدیم
عمودی ۱۱ همنشین
عمودی ۱۱ هنوز بیگانه
عمودی ۱۲ نوشتن
عمودی ۱۲ ابریشم کم‌بها
عمودی ۱۲ باغ
عمودی ۱۳ بازار سهام
عمودی ۱۳ قلاب سنگ
عمودی ۱۳ گود
عمودی ۱۴ درخشان
عمودی ۱۴ جمع مسئله
عمودی ۱۴ ذلت
عمودی ۱۵ هواپیمای جنگی فرانسوی
عمودی ۱۵ بی‌نظمی و آشوب

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar