جواب مرحله ۴۱۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ جستجو کننده
افقی ۱ گنبدی که بر روی چهارپایه بنا شده باشد
افقی ۲ شهر روشنی
افقی ۲ پایتخت آلبانی
افقی ۲ سوهان
افقی ۳ از انواع موتور درون‌سوز
افقی ۳ پدر
افقی ۳ از هیچ عیبی ننگ ندارد
افقی ۴ ضمیر سوم شخص جمع
افقی ۴ شهر بی‌دفاع!
افقی ۴ پس از زمان مورد اشاره
افقی ۵ راه شاعرانه
افقی ۵ در آب فرو رفته
افقی ۵ تازه
افقی ۵ بدیع
افقی ۶ از گل‌ها و فیلمی با بازی باران کوثری
افقی ۶ واحدی در طول
افقی ۶ لیز و چسبنده
افقی ۷ هزار
افقی ۷ عزادار محرم
افقی ۷ میانگین چیزی
افقی ۸ به زور
افقی ۸ اثری از احمد محمود
افقی ۸ ثروتمندان
افقی ۹ برادر مادر
افقی ۹ اسب ماده
افقی ۹ گوسفند شاخ‌دار
افقی ۱۰ چاقی
افقی ۱۰ در سطح چیزی قرار دارد
افقی ۱۰ نوعی زردآلو
افقی ۱۱ قعر
افقی ۱۱ فوتبالیست اسپانیایی تیم اتلتیکو مادرید
افقی ۱۱ رنگارنگ
افقی ۱۱ ویتامین جدولی
افقی ۱۲ اراده و خواست خداوند
افقی ۱۲ مورچه ریز
افقی ۱۲ واحد پول نیجریه
افقی ۱۳ جان خود را برای کسی می‌دهد
افقی ۱۳ شال کمر زردشتیان
افقی ۱۳ زندان
افقی ۱۴ زاییده شدن
افقی ۱۴ پیچ خورده
افقی ۱۴ دوست و همدم
افقی ۱۵ درشت و ناهموار
افقی ۱۵ نهضت طرفداری از حقوق زن
عمودی ۱ گمان
عمودی ۱ مردن و هلاک شدن
عمودی ۲ از ماه‌های میلادی
عمودی ۲ نکوهنده
عمودی ۲ موجب شفا
عمودی ۳ فعالیت بدنی
عمودی ۳ دعای بد
عمودی ۳ پایخت مالدیو
عمودی ۴ باریک اندام
عمودی ۴ چه وقت
عمودی ۴ امتداد دادن
عمودی ۵ الفبای موسیقی
عمودی ۵ خوراکی از اسفناج و تخم‌مرغ
عمودی ۵ از جنس روی
عمودی ۶ مظهر پلیدی
عمودی ۶ سخت‌دل
عمودی ۶ فرشینه
عمودی ۶ نیمه‌بار
عمودی ۷ پایتخت زیمباوه
عمودی ۷ فهرست کتاب
عمودی ۷ گریه با سوز و گداز
عمودی ۸ دردمند شدن
عمودی ۸ پیرو حضرت موسی
عمودی ۸ گناه
عمودی ۹ پرسش از تعداد
عمودی ۹ اثر منیرو روانی‌پور
عمودی ۹ هم‌معنی
عمودی ۱۰ بخار دهان
عمودی ۱۰ فیلمی از تونی گیلروی
عمودی ۱۰ کمتر
عمودی ۱۰ مطیع
عمودی ۱۱ دور
عمودی ۱۱ ذره باردار مثبت
عمودی ۱۱ شهر رازی
عمودی ۱۲ ترسیدن و فرار کردن
عمودی ۱۲ روحانی زرتشتی
عمودی ۱۲ کوهان شتر
عمودی ۱۳ به طبع
عمودی ۱۳ سزاوار دشنام
عمودی ۱۳ اثری از صادق چوبک
عمودی ۱۴ نظرات انتخاباتی
عمودی ۱۴ جلو و پیش
عمودی ۱۴ پارچه پنبه‌ای سفید
عمودی ۱۵ اثر گراهام گرین
عمودی ۱۵ تیم فوتبال ایتالیایی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz