جواب مرحله ۴۱۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ عمران
افقی ۱ پاسپورت
افقی ۲ شهر خروس جنگی
افقی ۲ نوعی هواپیمای جنگی
افقی ۲ فراخی، عرض
افقی ۳ خرید غیرنقدی
افقی ۳ آشکار کننده
افقی ۳ به جا گذاشته
افقی ۴ سرخ و سفیدش در خون است
افقی ۴ صدای زنبور
افقی ۴ سم‌ها
افقی ۵ تکرارش کنید عو عو سگ می‌شود
افقی ۵ بهار
افقی ۵ گیرنده تلویزیونی
افقی ۵ تلخ
افقی ۶ خانم
افقی ۶ میوه طبی
افقی ۶ صدای گربه
افقی ۷ ثروتمند
افقی ۷ امتحان
افقی ۷ کار نسنجیده
افقی ۸ حوله
افقی ۸ پولک ماهی
افقی ۸ منسوب به آخرت
افقی ۹ نام دخترانه
افقی ۹ از تقسیمات ارتشی
افقی ۹ چانه
افقی ۱۰ شهری در استان فارس
افقی ۱۰ ساعت قدیم!
افقی ۱۰ چو حل گشت آسان شود
افقی ۱۱ فلزی که قرار بود طلا شود
افقی ۱۱ از لوازم‌التحریر
افقی ۱۱ نان کاغذی
افقی ۱۱ شهر توت
افقی ۱۲ نام پسرانه
افقی ۱۲ کلام چوپان
افقی ۱۲ بخشش‌ها
افقی ۱۳ نوباوه
افقی ۱۳ گردنه کوه
افقی ۱۳ نام دخترانه
افقی ۱۴ بلند
افقی ۱۴ سیستم اینترنت بی‌سیم
افقی ۱۴ اسلحه کمری
افقی ۱۵ مراسم بزرگداشت
افقی ۱۵ فقر و نداری
عمودی ۱ پیرایه‌ای برای خانم‌ها
عمودی ۱ هندوستان بزرگترین تولید کننده این محصول است
عمودی ۲ شیرینی مراغه
عمودی ۲ چوبی گرانبها
عمودی ۲ پشت سر
عمودی ۳ کج
عمودی ۳ مفلس، بینوا
عمودی ۳ رها
عمودی ۴ فریاد شادی
عمودی ۴ بله آلمانی
عمودی ۴ وسیله توزین
عمودی ۵ حرف تنفر
عمودی ۵ کشور بیروت
عمودی ۵ مقابل فروش
عمودی ۶ اسم
عمودی ۶ درنده جنگلی
عمودی ۶ ارزان نیست
عمودی ۶ سمت و سو
عمودی ۷ چشمه
عمودی ۷ گسترده شده
عمودی ۷ پسوند زمان
عمودی ۸ خوب می‌برد
عمودی ۸ ریاکار، حیله‌گر
عمودی ۸ گوسفند قربانی
عمودی ۹ گیاه کتیرا
عمودی ۹ زن همنشین
عمودی ۹ پستی و فرومایگی
عمودی ۱۰ نکوهش
عمودی ۱۰ اندازه‌گیری
عمودی ۱۰ نام قدیم جیحون
عمودی ۱۰ جزء عمده
عمودی ۱۱ کشیده شده
عمودی ۱۱ جایزه، پاداش
عمودی ۱۱ نگهبان گله
عمودی ۱۲ از سیاره‌ها
عمودی ۱۲ دختر
عمودی ۱۲ آشفته، درهم
عمودی ۱۳ دیلم
عمودی ۱۳ نویسنده
عمودی ۱۳ اشعه مجهول
عمودی ۱۴ فهرست غذای رستوران
عمودی ۱۴ خجسته
عمودی ۱۴ پیر شدن
عمودی ۱۵ از ورزش‌های زمستانی
عمودی ۱۵ گیاهی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz