جواب مرحله ۴۱۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ موبایل
افقی ۱ بنیادها
افقی ۲ پرداخت عکس
افقی ۲ پایتخت ایالت کلرادو آمریکا
افقی ۲ کشور ساعت
افقی ۳ برف همراه باد
افقی ۳ واحدی در اندازه‌گیری زمین
افقی ۳ بسیار نالنده
افقی ۴ از یک پدر و مادر
افقی ۴ باوفای حیوانات
افقی ۴ زودتر
افقی ۴ مقابل
افقی ۵ زنده
افقی ۵ حادثه
افقی ۵ حریص
افقی ۶ دو خطی که همدیگر را قطع نمی‌کنند
افقی ۶ بزرگ
افقی ۶ دو یار همقد
افقی ۷ پستاندار باهوش
افقی ۷ غواص
افقی ۷ آجر خام
افقی ۸ سران
افقی ۸ شاعر و دانشمند سده ۶ قمری
افقی ۸ فروغ و رشنایی
افقی ۹ استان و مرکزش
افقی ۹ خندان
افقی ۹ کناره‌ها
افقی ۱۰ بخار دهان
افقی ۱۰ واسط پیچ و مهره
افقی ۱۰ جماع
افقی ۱۱ تبسم
افقی ۱۱ گرد و گلوله مانند
افقی ۱۱ کافی
افقی ۱۲ یاری
افقی ۱۲ کارگزار
افقی ۱۲ خرس آسمانی
افقی ۱۲ اسبی که رنگش سرخ مایل به سیاهی باشد
افقی ۱۳ روکش سفال
افقی ۱۳ مقاصد
افقی ۱۳ جوجه‌تیغی
افقی ۱۴ از انبیای الهی
افقی ۱۴ آنچه قبلاً ذکر شده
افقی ۱۴ تیز
افقی ۱۵ پرتو ماه
افقی ۱۵ بازیگر و کارگردان ایرانی
عمودی ۱ شهری در خراسان رضوی
عمودی ۱ سخن
عمودی ۲ کشور اروپایی
عمودی ۲ پانکراس
عمودی ۳ زود
عمودی ۳ تباه کننده
عمودی ۳ دوشیزه بودن
عمودی ۴ روییدن
عمودی ۴ به شتاب رونده
عمودی ۴ کلمه شگفتی
عمودی ۴ امر از آمدن
عمودی ۵ فراموشی
عمودی ۵ بازدارنده
عمودی ۵ لعن و نفرین
عمودی ۶ بالا آمدن آب دریا
عمودی ۶ حالتی از ماده
عمودی ۶ اجاق
عمودی ۷ اندوه و درد
عمودی ۷ راه کوتاه
عمودی ۷ وطن
عمودی ۸ دعاها
عمودی ۸ ماچ
عمودی ۸ ملی‌پوش والیبال
عمودی ۹ شهری در آذربایجان شرقی
عمودی ۹ حرکت در تاریکی
عمودی ۹ درخت انگور
عمودی ۱۰ مساوات
عمودی ۱۰ یاری دهنده
عمودی ۱۰ مظهر لاغری
عمودی ۱۱ دست مالیدن
عمودی ۱۱ گرامی
عمودی ۱۱ دزد اماکن شلوغ
عمودی ۱۲ مار بزرگ
عمودی ۱۲ تلخ عرب
عمودی ۱۲ گرداگرد دهان جانوران
عمودی ۱۲ توده عظیم بخار آب
عمودی ۱۳ اشاره به نزدیک
عمودی ۱۳ بریدگی زخم
عمودی ۱۳ نابینایی
عمودی ۱۴ محتاج بودن
عمودی ۱۴ فرشته موکل بر مسافران
عمودی ۱۵ از بخش‌های اوستا
عمودی ۱۵ از مؤسسات حمل و نقل

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz