جواب مرحله ۴۱۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ کنایه از مردن
افقی ۱ نوعی سردرد مزمن
افقی ۲ حق کسی را تمام دادن
افقی ۲ خیاط
افقی ۲ یکی یکی و از روی سرشماری
افقی ۳ تیم فوتبال انگلیسی
افقی ۳ آنچه با نان یا برنج خورند
افقی ۳ از حروف یونانی
افقی ۴ قسمتی از پا
افقی ۴ تصدیق هیتلر
افقی ۴ شهری در انگلستان
افقی ۴ میان
افقی ۵ عید ویتنامی‌ها
افقی ۵ معشوق
افقی ۵ به خاک سپرده شده
افقی ۶ فراغت
افقی ۶ طرف چپ
افقی ۶ پیش‌شماره
افقی ۷ بالادست
افقی ۷ پیشوای دینی یهود
افقی ۷ بی‌سواد
افقی ۸ گیاه روغنی و الیافی
افقی ۸ ناخشنود از وضع موجود
افقی ۸ گرد
افقی ۹ پرستش
افقی ۹ مخزن سیمان
افقی ۹ شنا
افقی ۱۰ شش عرب
افقی ۱۰ ظرفیت و طاقت
افقی ۱۰ واحد پول برخی کشورهای عربی
افقی ۱۱ آرایش
افقی ۱۱ با هم بحث و گفتگو کردن
افقی ۱۱ بغل
افقی ۱۲ چربی
افقی ۱۲ رایج
افقی ۱۲ آش
افقی ۱۲ لباس آخرت
افقی ۱۳ کشور آسیایی
افقی ۱۳ کمیاب
افقی ۱۳ جوجه تیغی
افقی ۱۴ تیم فوتبال فرانسوی
افقی ۱۴ بقیه چیزی
افقی ۱۴ بیم
افقی ۱۵ اهل هرات
افقی ۱۵ اثری از منصور کوشان
عمودی ۱ کارگردان فیلم «فارست گامپ»
عمودی ۱ امان
عمودی ۲ کارهای نیکو
عمودی ۲ از بازیگران «چشمک» و «زبان مادری»
عمودی ۳ سرگرم شدن به کارهای گوناگون
عمودی ۳ آسیب‌ها
عمودی ۳ خلاص
عمودی ۴ اندام پرواز
عمودی ۴ داخل
عمودی ۴ شعیر
عمودی ۴ عشق خارجی
عمودی ۵ اقامتگاه تابستانی
عمودی ۵ کبودرنگ
عمودی ۵ حرف نفی
عمودی ۶ ناپسند
عمودی ۶ نخستین انسان
عمودی ۶ شهر مرکزی
عمودی ۷ رنگ قرمز
عمودی ۷ مطبخ
عمودی ۷ فرمان چنگیزی
عمودی ۸ مکر کردن
عمودی ۸ آب دیده
عمودی ۸ شمار
عمودی ۹ قوت
عمودی ۹ بسیار سرد شدن
عمودی ۹ تظاهر
عمودی ۱۰ خجل
عمودی ۱۰ پسوند پیدا کننده
عمودی ۱۰ خداوند
عمودی ۱۱ دست مالیدن
عمودی ۱۱ از ادات پرسش
عمودی ۱۱ نگاه‌ها
عمودی ۱۲ چین و شکن
عمودی ۱۲ شکوه و جلال
عمودی ۱۲ خاک نرم
عمودی ۱۲ واحد مقاومت الکتریکی
عمودی ۱۳ درشت و بدقواره
عمودی ۱۳ دم بریده
عمودی ۱۳ نابینایی
عمودی ۱۴ قوس قزح
عمودی ۱۴ ناسپاسی
عمودی ۱۵ پنهانی
عمودی ۱۵ علم مطالعه فسیل‌ها

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz