جواب مرحله ۴۱۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ اثری از فهیمه رحیمی
افقی ۱ کشتزارها
افقی ۲ معروف و اثری از شهره وکیلی
افقی ۲ درخشان‌تر
افقی ۲ قلع و قمع
افقی ۳ از گیاهان رنگرزی
افقی ۳ رخت‌شوی
افقی ۳ کاتب
افقی ۴ هر چینه دیوار گلی
افقی ۴ پژمرده
افقی ۴ زیرمیزی
افقی ۴ حلقوم
افقی ۵ نیم‌صدای زنبور
افقی ۵ واحد پول نیجریه
افقی ۵ مؤدب
افقی ۶ جیوه
افقی ۶ مدافع اسپانیایی بارسا
افقی ۶ پهلوان
افقی ۷ شادباش گفتن
افقی ۷ درآیگاه
افقی ۷ رودی در سیبری
افقی ۸ رسیدن
افقی ۸ دزدیدن
افقی ۸ پاک
افقی ۹ شاهرگ مصر
افقی ۹ والیبالیست گنبدی تیم ملی
افقی ۹ مادر خودمانی
افقی ۱۰ ترمز چهارپا
افقی ۱۰ کمپانی
افقی ۱۰ حاصل
افقی ۱۱ از فرشتگان مغضوب
افقی ۱۱ یوزپلنگ آمریکایی
افقی ۱۱ شامه‌نواز
افقی ۱۲ پیدا کردن علمی
افقی ۱۲ تابان
افقی ۱۲ رطوبت
افقی ۱۲ از مزه‌ها
افقی ۱۳ جنگ
افقی ۱۳ از آلات موسیقی زهی
افقی ۱۳ پیش‌قراول
افقی ۱۴ آسانی
افقی ۱۴ شهری در خراسان شمالی
افقی ۱۴ بوته گل
افقی ۱۵ گندم نیم کوفته
افقی ۱۵ از روی عقل و تدبیر کار نکردن
عمودی ۱ دارای روش و شیوه دوست داشتن انسان‌ها
عمودی ۱ بازاری
عمودی ۲ مرکز استان خوزستان
عمودی ۲ اثر فئودور داستایفسکی
عمودی ۳ بچه کوچولو!
عمودی ۳ کفش چوبی
عمودی ۳ روشنایی
عمودی ۴ عقب
عمودی ۴ از جنس نی
عمودی ۴ از به پا کردنی‌ها
عمودی ۴ ظرف آبکشی
عمودی ۵ تندرستی
عمودی ۵ اعصار
عمودی ۵ پشته خاک
عمودی ۶ مرغ می‌رود
عمودی ۶ سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا
عمودی ۶ هسته نیروگاه اتمی
عمودی ۷ بدنامی
عمودی ۷ خدایی
عمودی ۷ ایزد نگهبان آب
عمودی ۸ لذیذ
عمودی ۸ ایتالیای قدیم
عمودی ۸ روزنامه‌ها
عمودی ۹ جنبش
عمودی ۹ نوعی شیرینی انگلیسی
عمودی ۹ مار عظیم‌الجثه
عمودی ۱۰ جارو کردن
عمودی ۱۰ آتشدان حمام
عمودی ۱۰ شهری در فرانسه
عمودی ۱۱ دست مالیدن
عمودی ۱۱ بازی چوب و توپ
عمودی ۱۱ شهر ایران و آمریکا
عمودی ۱۲ رنگ خزان
عمودی ۱۲ کلمه افسوس
عمودی ۱۲ آنچه اجاره داده می‌شود
عمودی ۱۲ قلاب کیف و کمربند
عمودی ۱۳ سربست کارخانه
عمودی ۱۳ آسیب
عمودی ۱۳ واحل پول ساموآ
عمودی ۱۴ فیلمی از برناردو برتولوچی
عمودی ۱۴ نگاه خیره و مستقیم
عمودی ۱۵ یکی از دو زبان رسمی اسرائیل
عمودی ۱۵ فوتبالیست فرانسوی تیم آرسنال

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar