جواب مرحله ۴۱۱ جدولانه ۲

آب بینی
آبرو و قدر
اثر احمد محمود
اثر بزرگ علوی
اثر پرویز قاضی سعید
اثر جلال آل احمد
اثر عباس معروفی
اثر عبدالحسین زرین‌کوب
از عناصر شبه فلز
از مزه‌ها
اعتبار
انتخاب شده
اندک
بدنامی
بردن به سوی کسی
به پهنا گردیدن
به دنیا آوردن
به طور پنهانی
بیماری
بیماری سگی
پایتخت تبت
پایتخت کامرون
پرونده
پیرامون
تازه
جمع قافیه
جوی
جوی‌ها
چراگاه ایلات و عشایر
چندین معبد
خوابیدن
دارای زور و قدرت
درآمد
دستاویز
دوندگی
راست و مستقیم
روغن و چربی
ساییده شده
ستوده‌تر
شلوار جین
شهر مازندران
طرف
فیلمی با بازی ابوالفضل‌پورعرب
فیلمی با بازی بهرام رادان
گرو
گریه سوزناک
گمان و دودلی
لایه سوراخ زمین
مؤمن
مجاز از فارغ و آسوده
مجاز از کار سخت و گران
محل زنان حرم
مشورت
مشک
مقام و درجه
ملک‌الموت
مهارت زیاد در کاری
موافق و سازگار
موسیقی نظامی
میل
نامه فراخوانی به دادگاه
نخست، اول
نزدیکی
نهاد تعیین میزان مجازات
نوشتن
نوعی گلدوزی روی طرح آماده
نیرومندی
وسیله پرواز بدون موتور
کشور اروپایی
یگانه

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar