جواب مرحله ۴۱۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ شاعر و ریاضیدان قرن ۵ و ۶
افقی ۱ اثری از توماس مان
افقی ۲ گونه‌ای سرو کوهی
افقی ۲ دیگدان
افقی ۲ کامیون کشنده
افقی ۳ طعام
افقی ۳ رسته
افقی ۳ شهر استان خوزستان
افقی ۴ با آن شناخته می‌شویم
افقی ۴ دشنام
افقی ۴ آن قدر
افقی ۴ ابزار درو
افقی ۵ یار پت
افقی ۵ فرمانده قشون
افقی ۵ روایت کننده
افقی ۶ عالم الهی
افقی ۶ جواب
افقی ۶ کر شدن
افقی ۷ اعمال نفوذ بر قانون‌گذاران
افقی ۷ تیم فوتبال ایتالیایی
افقی ۷ نماد استواری
افقی ۸ بی‌خانمان
افقی ۸ آب ویرانگر
افقی ۸ غذای مجردی
افقی ۹ سختی و شدت
افقی ۹ دو روز پس از امروز
افقی ۹ واحد اندازه‌گیری مایعات
افقی ۱۰ رودی در فرانسه
افقی ۱۰ چک برگشتی می‌خرد
افقی ۱۰ نجابت داشتن
افقی ۱۱ خاموشی
افقی ۱۱ فرشته مغرب درگاه
افقی ۱۱ گیاهی خاردار
افقی ۱۲ پیچ و تاب
افقی ۱۲ آرام یافتن از اندوه
افقی ۱۲ آقای اسپانیایی
افقی ۱۲ فیلمی با بازی هدیه تهرانی
افقی ۱۳ خداحافظی
افقی ۱۳ منسوب به ایتالیای قدیم
افقی ۱۳ تعیین کننده میزان مصرف آب و برق
افقی ۱۴ درست سخن گفتن
افقی ۱۴ باز آمدن
افقی ۱۴ نقاب
افقی ۱۵ اثری از آگاتا کریستی
افقی ۱۵ هنگامی
عمودی ۱ پیشوای دینی یهود
عمودی ۱ آزمایشگاه
عمودی ۲ عدم رطوبت
عمودی ۲ هنگام
عمودی ۲ گفتن سخنی که هنوز درستی یا نادرستی آن اثبات نشده است
عمودی ۳ میله‌ای برای حرکت اجسام سنگین
عمودی ۳ جامه
عمودی ۳ فوتبالیست اروگوئه‌ای تیم بارسا
عمودی ۴ در حضور مردم
عمودی ۴ بقیه چیزی
عمودی ۴ تردید
عمودی ۴ ناخوش دارنده
عمودی ۵ حرکت زیر حرف
عمودی ۵ عالم وهم و خیال
عمودی ۵ مرغابی
عمودی ۶ آب آشامیدنی
عمودی ۶ در آغاز
عمودی ۶ لجوج
عمودی ۷ از مصالح ساختمانی
عمودی ۷ هوای اطراف کره زمین
عمودی ۷ رود طولانی فرانسه
عمودی ۸ سیستم آشکارساز محل هواپیماها
عمودی ۸ سالخورده
عمودی ۸ شیمی قدیمی
عمودی ۹ بی‌گمان
عمودی ۹ توانگر
عمودی ۹ پسوند پیدا کننده
عمودی ۱۰ حکومت متشکل از دولت‌های مستقل ایالتی
عمودی ۱۰ پایه‌ها
عمودی ۱۰ حرف نداری
عمودی ۱۱ پوستین
عمودی ۱۱ خواندنش در گوش خر اثری ندارد
عمودی ۱۱ شهری در استان قزوین
عمودی ۱۲ فلز سنگین
عمودی ۱۲ کلمه شگفتی
عمودی ۱۲ وقت را به بطالت گذراندن
عمودی ۱۲ بالیدگی
عمودی ۱۳ دست‌ها
عمودی ۱۳ اندازه
عمودی ۱۳ قسمتی از خانه
عمودی ۱۴ با گفتنش دهان شیرین نمی‌شود
عمودی ۱۴ سیما
عمودی ۱۴ خشکی مزاج
عمودی ۱۵ مسئول اجرایی کشور
عمودی ۱۵ هوشیاری

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar