جواب مرحله ۴۰۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ هوو
افقی ۱ اثر بالزاک
افقی ۲ کوشش و پافشاری
افقی ۲ اثر حسینقلی مستعان
افقی ۲ در حقیقت
افقی ۳ محروم
افقی ۳ خونگرمی
افقی ۳ شهر سیستان و بلوچستان
افقی ۴ بی درنگ
افقی ۴ از سازهای ضربی
افقی ۴ فوتبالیست فرانسوی
افقی ۴ اسب زین کرده بدون سوار
افقی ۵ عید ویتنامی‌ها
افقی ۵ روح‌ها
افقی ۵ زودتر
افقی ۶ پسوند خسته کننده
افقی ۶ روانه شده
افقی ۶ گرما
افقی ۷ پیدا شدن
افقی ۷ از قالب‌های شعری چهار مصرعی
افقی ۷ گستاخ
افقی ۸ حریص
افقی ۸ آب چشم
افقی ۸ فهرست کتاب
افقی ۹ گودال
افقی ۹ واحد پول مالزی
افقی ۹ تنها و فقط
افقی ۱۰ صدای پشه
افقی ۱۰ ولخرج
افقی ۱۰ خشم ناشی از رنج و ادوه
افقی ۱۱ کامروا
افقی ۱۱ فعلی
افقی ۱۱ حرف درد
افقی ۱۲ راه رفتن
افقی ۱۲ سواره
افقی ۱۲ دست عرب
افقی ۱۲ تظاهر
افقی ۱۳ نویسنده ایلیاد و ادیسه
افقی ۱۳ فلز نقره‌ای و براق
افقی ۱۳ از یک قوم
افقی ۱۴ رونق دادن
افقی ۱۴ اثر داستایفسکی
افقی ۱۴ ضرورت و نیاز
افقی ۱۵ اثری از جمال میرصادقی
افقی ۱۵ برخی بر سر دیگران می‌گذارند
عمودی ۱ چهره و رخساره
عمودی ۱ اثری از جعفر مدرس صادقی
عمودی ۲ پرده‌داری کردن
عمودی ۲ برنج‌کوب
عمودی ۲ سوره مشورت
عمودی ۳ احسان و خوبی
عمودی ۳ شهر استان گیلان
عمودی ۳ بوزینه
عمودی ۴ حرف نهم یونانی
عمودی ۴ غله کم‌ارزش
عمودی ۴ درخت انگور
عمودی ۴ جراحت
عمودی ۵ معلم
عمودی ۵ اثری از مهشید امیرشاهی
عمودی ۵ بالابر خودرو
عمودی ۶ دندان عرب
عمودی ۶ قلب
عمودی ۶ بیماری زردی
عمودی ۷ شوهر
عمودی ۷ اثر چخوف
عمودی ۷ واحد پول میانمار
عمودی ۸ روان‌ها
عمودی ۸ عضو فتوسنتز گیاهان
عمودی ۸ شوکت و جلال
عمودی ۹ ریش پرپشت دارد
عمودی ۹ رشتن
عمودی ۹ پرستار کودک
عمودی ۱۰ بزرگواری
عمودی ۱۰ پرهیزکاری
عمودی ۱۰ بخار دهان
عمودی ۱۱ قمر مصنوعی
عمودی ۱۱ بالا زدنی برای اقدام کردن
عمودی ۱۱ استخوان قفسه سینه
عمودی ۱۲ اثر شهریار مندنی‌پور
عمودی ۱۲ راه کوتاه
عمودی ۱۲ جای نماز خواندن
عمودی ۱۲ سنگ زر
عمودی ۱۳ سرگذشت‌ها
عمودی ۱۳ نسبت دو زن که همسر دو برادر باشند
عمودی ۱۳ مردان
عمودی ۱۴ عبادت کردن
عمودی ۱۴ هم‌پیشه
عمودی ۱۴ در این مکان
عمودی ۱۵ اثر پائولو کوئلیو
عمودی ۱۵ بلند شده

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz