جواب مرحله ۴۰۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مقابل غلیظ
افقی ۱ تدبیر
افقی ۲ دایی شیرازی
افقی ۲ خویشاوندی مستقیم و پدر و مادری
افقی ۲ پادگان
افقی ۳ زیرزمین ژرف
افقی ۳ پدر
افقی ۳ از فلزات نمکی!
افقی ۴ نغمه
افقی ۴ تاقچه بالایی
افقی ۴ بی‌باک
افقی ۴ مگر
افقی ۵ رودی در فرانسه
افقی ۵ گرمابخش فصل سرما
افقی ۵ باوقار
افقی ۶ شعله آتش
افقی ۶ پیامبر صبور
افقی ۶ ممسک
افقی ۷ پرنده
افقی ۷ جهانگرد بحری
افقی ۷ موشواره
افقی ۸ از میوه‌ها
افقی ۸ مخترع تلگراف
افقی ۸ چند نفر که در یک خانه زندگی می‌کنند
افقی ۹ عیب و ننگ
افقی ۹ ساز زهی و آرشه‌ای
افقی ۹ شب پیش از امروز
افقی ۱۰ پرحرفی
افقی ۱۰ ارتش، سپاهیان
افقی ۱۰ جمع شبح
افقی ۱۱ دندانساز
افقی ۱۱ مرض سر و صدا
افقی ۱۱ خون
افقی ۱۲ رمه
افقی ۱۲ از رنگ‌ها
افقی ۱۲ نوعی شیرینی
افقی ۱۲ گرسنگی
افقی ۱۳ مواد زائد خون
افقی ۱۳ عابد
افقی ۱۳ پایگاه و ارزش اجتماعی
افقی ۱۴ به دنیا آمدن
افقی ۱۴ اصلاح عکس
افقی ۱۴ راست، درست
افقی ۱۵ سریالی به کارگردانی فرج‌الله سلحشور
افقی ۱۵ فرمان همه‌پرسی از وظایف و اختیارات ... است
عمودی ۱ چهره
عمودی ۱ از بیماری‌های عفونی دام بود که در سال ۲۰۰۱ ریشه‌کن شد
عمودی ۲ گنجور افسانه‌ای
عمودی ۲ میوه بهشتی
عمودی ۲ بچه‌ترسان معروف
عمودی ۳ شب اول زمستان
عمودی ۳ کشوری در قاره آفریقا
عمودی ۳ هاون
عمودی ۴ نیروها، زورها
عمودی ۴ آفریدگار
عمودی ۴ کاهن
عمودی ۴ سرمنزل، مقصود
عمودی ۵ پاره‌ای از چیزی
عمودی ۵ فروغ
عمودی ۵ صدای فرو افتادن
عمودی ۶ چند خودمانی
عمودی ۶ استان ادب پرور ایران
عمودی ۶ کشور باستانی اروپا
عمودی ۷ حیوان نجیب
عمودی ۷ هدایتگر
عمودی ۷ نام دخترانه
عمودی ۸ مرد خداشناس
عمودی ۸ مته
عمودی ۸ سامانه
عمودی ۹ بزرگی، شکوه
عمودی ۹ حباب
عمودی ۹ آسیب
عمودی ۱۰ پیامبر بنی‌اسرائیل
عمودی ۱۰ جلسه
عمودی ۱۰ فتنه‌جو
عمودی ۱۱ گرداگرد لب و دهان
عمودی ۱۱ مدح شده
عمودی ۱۱ ریز نمرات
عمودی ۱۲ گندم درو کن
عمودی ۱۲ تیر پیکاندار
عمودی ۱۲ همیشه
عمودی ۱۲ یاری کردن
عمودی ۱۳ صندوق قدیم
عمودی ۱۳ نام حضرت عیسی (ع)
عمودی ۱۳ برداشت نوشتاری دانشجویان از گفته‌های استاد
عمودی ۱۴ از میوه‌های پرویتامین
عمودی ۱۴ غوغا، بلوا
عمودی ۱۴ چرخ چاه
عمودی ۱۵ روز قیامت
عمودی ۱۵ بااعتبار

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar