جواب مرحله ۴۰۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ شهر مرزی خراسان رضوی
افقی ۱ دارای وسعت
افقی ۲ نکوهش
افقی ۲ چیره شونده
افقی ۲ گردن‌بند سگ
افقی ۳ جشن‌ها
افقی ۳ گدایی کردن
افقی ۳ چند وکیل
افقی ۴ منزلت
افقی ۴ سر کوه
افقی ۴ دلبری کردن
افقی ۴ حدید
افقی ۵ از خواهران برونته
افقی ۵ بافنده
افقی ۵ غرش آسمان
افقی ۶ افترا
افقی ۶ شهری در استان مرکزی
افقی ۶ روی و رخساره
افقی ۷ شهری در استان کرمان
افقی ۷ اثری از دافنه دوموریه
افقی ۷ خوشحالی
افقی ۸ وسیله یکطرفه کردن جریان الکتریکی
افقی ۸ بند کردن
افقی ۸ زیرک
افقی ۹ آسمان
افقی ۹ انسان
افقی ۹ نقشه‌ریز
افقی ۱۰ راه کوتاه
افقی ۱۰ آغازین
افقی ۱۰ استخر
افقی ۱۱ پیشوا
افقی ۱۱ پادزهر
افقی ۱۱ خون
افقی ۱۲ به اندازه زیاد
افقی ۱۲ سبزی زرد
افقی ۱۲ رطوبت
افقی ۱۲ خورشید
افقی ۱۳ جد
افقی ۱۳ ناله سگ
افقی ۱۳ اساساً
افقی ۱۴ دو طرفه
افقی ۱۴ از ایالات آمریکا
افقی ۱۴ داستان بلند
افقی ۱۵ فیلمی با بازی ایرج راد
افقی ۱۵ فوتبالیست آلمانی بایر لورکوزن
عمودی ۱ بیننده
عمودی ۱ اغواگر
عمودی ۲ اقرار کردن
عمودی ۲ حجت‌ها
عمودی ۲ شمشیرها
عمودی ۳ سمت راست
عمودی ۳ از شهرهای استان قزوین
عمودی ۳ سروری
عمودی ۴ نسخه آزمایشی نرم‌افزار
عمودی ۴ فیلمی از فرانسیس فورد کاپولا
عمودی ۴ میوه نکو
عمودی ۴ تاج خروس
عمودی ۵ خنجر
عمودی ۵ عظمت
عمودی ۵ گربه عرب
عمودی ۶ از سازهای ضربی
عمودی ۶ شیطان
عمودی ۶ روز تازه
عمودی ۷ اسب ترکی
عمودی ۷ کفش راحتی تابستانی
عمودی ۷ واحد پول چین
عمودی ۸ املا
عمودی ۸ بلند و بلیغ
عمودی ۸ جزء جزء کردن
عمودی ۹ پاکتر
عمودی ۹ آگاه
عمودی ۹ چرک و زرداب زخم
عمودی ۱۰ شاید
عمودی ۱۰ آشکار کرده شده
عمودی ۱۰ اعتبار
عمودی ۱۱ بهانه‌جویی
عمودی ۱۱ شالوده
عمودی ۱۱ حرف سوم یونانی
عمودی ۱۲ میوه‌ای کروی، گوشتی و پرآب
عمودی ۱۲ خم بزرگ
عمودی ۱۲ حجره
عمودی ۱۲ بیماری غش
عمودی ۱۳ پایتخت سنگال
عمودی ۱۳ حربه‌ای شبیه ساطور
عمودی ۱۳ نویسنده ایلیاد و ادیسه
عمودی ۱۴ برهان‌ها
عمودی ۱۴ سرود
عمودی ۱۴ چرخ چاه
عمودی ۱۵ نجات دهنده
عمودی ۱۵ فرمانروایی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar