جواب مرحله ۴۰ جدولانه ۲

ادا و اطوار با لب و لوچه
از ورزش های رزمی
پی در پی
چندین درس
چیز
دارای مراتب یکسان
در بزرگ
دهان
سرخ رگ
شمای بیگانه
شهر فرانسه
ضد عفونی شده
ضمیر غایب
فیلمی با بازی حسین پناهی
قوم و خویش
گیاهی مانند شبدر
لایق
معبر رود

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.