جواب مرحله ۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ بنیادی‌ترین حق هر انسان
افقی ۲ گروه و دسته
افقی ۳ الگو
افقی ۴ بهانه و دستاویز
افقی ۵ آب ویرانگر
عمودی ۱ حسرت
عمودی ۲ قدرت
عمودی ۳ به اختصار سخن گفتن
عمودی ۴ زمستان
عمودی ۵ پدر حضرت یوسف (ع)

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.