جواب مرحله ۳۹۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ هیئت نویسندگان یک روزنامه
افقی ۱ زیر خاک دفن کردن
افقی ۲ فیلمی از منوچهر عسگری نسب با بازی فتحعلی اویسی
افقی ۲ نقاب
افقی ۲ محل جریان‌ها
افقی ۳ جوانمردی
افقی ۳ پره گوش
افقی ۳ جزیره
افقی ۴ پارچه دور گردن
افقی ۴ طایفه‌ای از ترکان
افقی ۴ سهمگین و ترسناک
افقی ۴ مقابل
افقی ۵ پسوند آلودگی
افقی ۵ حوض آب گرم بزرگی در حمام‌های قدیمی
افقی ۵ هوس باردار
افقی ۶ واحد اندازه‌گیری حرارت
افقی ۶ محصلان حوضه علمیه
افقی ۶ اسب ترکی
افقی ۷ فقیر
افقی ۷ ابزار درو
افقی ۷ نام ترکی
افقی ۷ حرکت فتحه
افقی ۸ بازیگر فیلم «گناهکاران»
افقی ۹ خوشحال
افقی ۹ کرم
افقی ۹ شیر درنده
افقی ۹ بسیار مهربان
افقی ۱۰ الهه خورشید
افقی ۱۰ غریزی و طبیعی
افقی ۱۰ بایگانی
افقی ۱۱ کیسه درویشان و شکارچیان
افقی ۱۱ همگانی
افقی ۱۱ مقیاسی در طول
افقی ۱۲ محفظه بنزین خودرو
افقی ۱۲ آشوب
افقی ۱۲ ساز شاکی
افقی ۱۲ گوارا
افقی ۱۳ دوست خالص
افقی ۱۳ اعضای کابینه دولت
افقی ۱۳ چیزی را میان دو لب گذاشتن و آنچه را در آن است به ‌داخل دهان کشیدن
افقی ۱۴ جاودانگی
افقی ۱۴ فرو شدن
افقی ۱۴ بسیار بخشنده
افقی ۱۵ شهری در استان یزد
افقی ۱۵ همه‌کاره ... است
عمودی ۱ تمام شدن
عمودی ۱ اثری از اسماعیل فصیح
عمودی ۲ سرگشته
عمودی ۲ از دستبرد دشمن حفظ کردن
عمودی ۲ فوتبالیست اسپانیایی
عمودی ۳ مردان
عمودی ۳ دشمن پنیر
عمودی ۳ افشره
عمودی ۴ روز عرب
عمودی ۴ سنگ سخت
عمودی ۴ از مذاهب بودایی
عمودی ۴ نرم
عمودی ۵ شعر عاشقانه گفتن
عمودی ۵ نظریه‌های فلسفی و هنری
عمودی ۵ تیشه بزرگ
عمودی ۶ دریا
عمودی ۶ فیلمی با بازی ایرج تهماسب
عمودی ۷ به هوش باش
عمودی ۷ حاجت
عمودی ۷ صفت باد
عمودی ۸ کشیدنش به چشم کور سودی ندارد
عمودی ۸ فروشنده آب
عمودی ۸ خداشناس
عمودی ۹ کفش ساق بلند ضد آب
عمودی ۹ نقاش
عمودی ۹ کلمه افسوس
عمودی ۱۰ فیلمی با بازی داوود رشیدی
عمودی ۱۰ شلوار جین
عمودی ۱۱ تکیه بر پشتی
عمودی ۱۱ گستاخ و جسور
عمودی ۱۱ بوی خوش
عمودی ۱۲ پرسش از مکان
عمودی ۱۲ رونق و رواج
عمودی ۱۲ اثری از صادق چوبک
عمودی ۱۲ میله آهنی سرکج و دسته‌دار
عمودی ۱۳ سیستم آشکارساز محل هواپیماها
عمودی ۱۳ مفصل بین ران و ساق پا
عمودی ۱۳ فیلمی از رسول ملاقلی‌پور و با هنرمندی جمشید هاشم‌پور
عمودی ۱۴ طولانی
عمودی ۱۴ پسران
عمودی ۱۴ گمان
عمودی ۱۵ خوش‌طالع
عمودی ۱۵ وکیل مردم در مجلس

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar