جواب مرحله ۳۹۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مهارت و استادی
افقی ۱ تالار بزرگ برای ورزش
افقی ۱ آشکار شدن
افقی ۲ پنجره‌ای که رو به حیات باز می‌شود
افقی ۲ دیندار
افقی ۲ دردمند
افقی ۳ نگهبان و ناظر تقسیم آب
افقی ۳ خانه‌های ریز روی عکس
افقی ۳ صبحانه شیرین
افقی ۴ بی سر و پا
افقی ۴ جامه گشاد و بلند قدیمی
افقی ۴ بدگویی
افقی ۴ اثر ساموئل بکت
افقی ۵ شهری در فرانسه
افقی ۵ افزون شدن
افقی ۵ چراغ
افقی ۶ تیره شدن
افقی ۶ آلوده به زهر
افقی ۶ خراشیدن
افقی ۷ سرقت
افقی ۷ از الیاف گیاهی
افقی ۷ کبود رنگ
افقی ۸ گلو، حلقوم
افقی ۸ آشی که پس از سفر فردی می‌پزند
افقی ۸ شتر
افقی ۹ رفتاری از روی ناز و عشوه
افقی ۹ بین رویه و آستر
افقی ۹ درون چیزی
افقی ۱۰ بحر
افقی ۱۰ شیوه معماری اروپا بین قرون ‍۱۲ تا ۱۶
افقی ۱۰ حفر کردن
افقی ۱۱ رشته‌ای که مسیحیان به وسیله آن صلیب را به گردن آویزند
افقی ۱۱ فرومایگی‌ها
افقی ۱۱ وحشی
افقی ۱۲ در بزرگ
افقی ۱۲ طایفه کریم‌خان
افقی ۱۲ مرکز استان البرز
افقی ۱۲ تراب
افقی ۱۳ تهی‌دستان
افقی ۱۳ پناهگاه
افقی ۱۳ جوجه‌تیغی
افقی ۱۴ خانه‌های شاعر
افقی ۱۴ شهری در استان کرمان
افقی ۱۴ فقیر
افقی ۱۵ اسباب خانه
افقی ۱۵ ذوب کردن
افقی ۱۵ شکوه و عظمت
عمودی ۱ درنگ کردن
عمودی ۱ به رنگ زرد
عمودی ۲ کباب شده
عمودی ۲ جانور خون‌آشام
عمودی ۲ حریفان و مدعی‌ها
عمودی ۳ افسوس
عمودی ۳ دین داشتن
عمودی ۳ فوقانی
عمودی ۴ دورویی
عمودی ۴ پاک و پاکیزه
عمودی ۴ پوشال
عمودی ۴ عدد فوتبالی
عمودی ۵ دور
عمودی ۵ از مراکز استان‌ها
عمودی ۵ تاخت اسب
عمودی ۶ بادمجانش آفت ندارد
عمودی ۶ حمال
عمودی ۶ سراییدن
عمودی ۷ بزرگان طریقت
عمودی ۷ چاق و بامزه
عمودی ۷ مال‌دار و ثروتمند
عمودی ۸ قاتل امام حسین (ع)
عمودی ۸ بیننده
عمودی ۸ کلمه درد
عمودی ۹ کار بد
عمودی ۹ ریشه در آداب و رسوم دارد
عمودی ۹ تیزهوشی
عمودی ۱۰ آشکار کننده
عمودی ۱۰ جنگ و نبرد
عمودی ۱۰ شهری در فرانسه
عمودی ۱۱ غم و اندوه
عمودی ۱۱ از شهرهای ایتالیا
عمودی ۱۱ کشور آفریقایی
عمودی ۱۲ موضوع انشا
عمودی ۱۲ بی‌سواد
عمودی ۱۲ عوض و جانشین
عمودی ۱۲ پسوند ساخت قید از صفت
عمودی ۱۳ شهری در خراسان شمالی
عمودی ۱۳ زبان حافظ
عمودی ۱۳ بیگانه نیست
عمودی ۱۴ فوتبالیست اسپانیایی تیم بارسلونا
عمودی ۱۴ صحن خانه
عمودی ۱۴ شهری در استان فارس
عمودی ۱۵ دارای طرح کلی
عمودی ۱۵ نویسنده «قواعد هدایت فکر» و «اصول فلسفه»

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz