جواب مرحله ۳۹۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نیک اندام و راست قامت
افقی ۱ کابوس
افقی ۱ ظلم
افقی ۲ وام‌ها
افقی ۲ نماهنگ
افقی ۲ کشور، مملکت
افقی ۳ پایتخت کیپ‌ورد
افقی ۳ از هفت‌سین‌ها
افقی ۳ فیلمی با بازی لیلا حاتمی
افقی ۴ ترکیب سه اکسیژن
افقی ۴ پس‌غذا
افقی ۴ فوتبالیست آلمانی
افقی ۴ گیسو، موی بافته
افقی ۵ واحد پول ژاپن
افقی ۵ سود
افقی ۵ سوره طولانی
افقی ۶ ابزاری برای نقاشی
افقی ۶ از استان‌ها
افقی ۶ تپانچه
افقی ۷ به طور رسمی
افقی ۷ آشکار کردن
افقی ۷ آب دهان
افقی ۸ دریوزه
افقی ۸ وسیله نقلیه
افقی ۸ درخت انگور
افقی ۹ وقت تلف کردن
افقی ۹ طویله
افقی ۹ افسونگر
افقی ۱۰ شهر بی‌دفاع سینمایی
افقی ۱۰ مؤمن
افقی ۱۰ زورق
افقی ۱۱ فرصت
افقی ۱۱ مثل‌ها
افقی ۱۱ رنج و محنت
افقی ۱۲ چانه
افقی ۱۲ عالی و برتر
افقی ۱۲ رودی در سیبری
افقی ۱۲ خودپسندی
افقی ۱۳ بهره و نصیب
افقی ۱۳ مادر حضرت عیسی (ع)
افقی ۱۳ نیرومند
افقی ۱۴ روحانی
افقی ۱۴ بسیار گردنده
افقی ۱۴ سرانگشت
افقی ۱۵ رودخانه
افقی ۱۵ شبیه ندارد
افقی ۱۵ درآمدی که از فرصت‌ها و موقعیت‌های برتر به دست آمده باشد
عمودی ۱ فیلمی با بازی نیکی کریمی
عمودی ۱ شهری در استان مرکزی
عمودی ۲ زن دلیر و بی‌باک
عمودی ۲ فلزی نقره‌ای و نرم
عمودی ۲ کاغذ حاوی دستورات پزشک
عمودی ۳ واحد پول چین
عمودی ۳ از جهات اصلی
عمودی ۳ مست
عمودی ۴ پست
عمودی ۴ از شهرهای استان فارس
عمودی ۴ کناره
عمودی ۴ ماهی کنسروی
عمودی ۵ ابزارها
عمودی ۵ استان قدیمی
عمودی ۵ خرس عرب
عمودی ۶ آرواره
عمودی ۶ گناهان
عمودی ۶ پایان
عمودی ۷ مأیوس، نومید
عمودی ۷ قلب
عمودی ۷ پوشش و حجاب
عمودی ۸ چرک و عفونت
عمودی ۸ فیلمی با بازی بهروز وثوقی
عمودی ۸ روز
عمودی ۹ کشور آسیایی
عمودی ۹ اسب باری
عمودی ۹ تاریکی‌ها
عمودی ۱۰ باتجربه
عمودی ۱۰ بیماری زردی
عمودی ۱۰ نشانه مفعولی
عمودی ۱۱ ویتامین انعقاد خون
عمودی ۱۱ روبرو
عمودی ۱۱ نشانه‌ها
عمودی ۱۲ بگو در قرآن
عمودی ۱۲ سر
عمودی ۱۲ بدبوی پرخاصیت
عمودی ۱۲ پشم شتر
عمودی ۱۳ طبع و سرشت
عمودی ۱۳ بخشی از خانه
عمودی ۱۳ بی‌خرد
عمودی ۱۴ تراکتور کوچک
عمودی ۱۴ آبستن شدن
عمودی ۱۴ کشور آسیایی
عمودی ۱۵ بازداشتن
عمودی ۱۵ بازیگر فیلم «بدنام» و «حقیقت تأسف‌بار»

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz