جواب مرحله ۳۹۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ بهشت زیر پای اوست
افقی ۱ سوغات
افقی ۱ زنگ گردن چارپا
افقی ۲ پارچه ابریشمی رنگین
افقی ۲ ظرفی که از خاک کائولن ساخته می‌شود
افقی ۲ ویران کردن
افقی ۳ برد معروف
افقی ۳ از ماه‌های میلادی
افقی ۳ امانتدار
افقی ۴ صحرا، مرغزار
افقی ۴ مارک کالا
افقی ۴ از نژادهای زردپوست آسیایی
افقی ۴ مهره‌ای در شطرنج
افقی ۵ پسوند نسبت
افقی ۵ برانگیختن
افقی ۵ واحد نظامی
افقی ۶ پرهیزکاری
افقی ۶ بیرون راندن
افقی ۶ مرادف فراوان
افقی ۷ معروف
افقی ۷ مؤسس، مسبب
افقی ۷ از پادشاهان ساسانی
افقی ۸ تن
افقی ۸ چابک و موزی
افقی ۸ با روب آید
افقی ۹ از رنگ‌ها
افقی ۹ الهه زیبایی
افقی ۹ دیوار
افقی ۱۰ عمل نفس کشیدن
افقی ۱۰ آفرین و احسنت
افقی ۱۰ آرام خودمانی
افقی ۱۱ یار خاموش
افقی ۱۱ مرکز ویتنام
افقی ۱۱ ردیف
افقی ۱۲ حسودی، خسیسی
افقی ۱۲ خوراک مرغ
افقی ۱۲ گوسفند جنگی
افقی ۱۲ چرم نرم
افقی ۱۳ سزاوار و شایسته
افقی ۱۳ صفت سیب‌زمینی
افقی ۱۳ شهر خاقانی
افقی ۱۴ نماینده یک دولت در یکی از شهرهای بیگانه
افقی ۱۴ بی‌رونق
افقی ۱۴ قصد
افقی ۱۵ آسمان
افقی ۱۵ بالغ و کارآمد
افقی ۱۵ زن شلخته
عمودی ۱ عملیات برنامه‌ریزی، توسعه، توزیع و مصرف بهینه منابع آب تحت مقررات و سیاست معین
عمودی ۱ آپارتمانی که دارای اتاق‌هایی در دو طبقه با یک پلکان داخلی باشد
عمودی ۲ یقین و باور
عمودی ۲ فلز واکنش دهنده نرم و مومی شکل
عمودی ۲ بانو
عمودی ۳ پوست‌پیرا
عمودی ۳ خواهش کردن
عمودی ۳ معبد ترسا
عمودی ۴ قسمتی از پا
عمودی ۴ لقب امام نهم شیعیان
عمودی ۴ طرف
عمودی ۴ شناگر زیبا
عمودی ۵ سایت اینترنتی معروف
عمودی ۵ بهانه و خرده‌گیری
عمودی ۵ غنچه صورت
عمودی ۶ آوایی به معنی نه
عمودی ۶ جانشینی
عمودی ۶ آب‌سوار
عمودی ۷ خاصیت
عمودی ۷ ازدحام و بلوا
عمودی ۷ خوب
عمودی ۸ خودروساز فرانسوی
عمودی ۸ سنگر
عمودی ۸ قاعده، شیوه
عمودی ۹ علم نجوم
عمودی ۹ مشکین‌شهر سابق
عمودی ۹ عضو یا وابسطه به یک حزب
عمودی ۱۰ نوردهنده
عمودی ۱۰ هادی برق
عمودی ۱۰ حیوان وحشی
عمودی ۱۱ یادداشت
عمودی ۱۱ یکتا، واحد
عمودی ۱۱ بیشتر صندلی‌ها دارند
عمودی ۱۲ کتف
عمودی ۱۲ از مصالح ساختمانی
عمودی ۱۲ نهر
عمودی ۱۲ انبار غله
عمودی ۱۳ مداوا
عمودی ۱۳ جایگاه مرشد
عمودی ۱۳ درون دوات
عمودی ۱۴ سردسته، مهتر قوم
عمودی ۱۴ فدراسیون جهانی فوتبال
عمودی ۱۴ پاسداری، نگهداری
عمودی ۱۵ شیرینی بچه‌ها
عمودی ۱۵ نوعی سبزی هم خانواده سیر و پیاز

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz