جواب مرحله ۳۸۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ خروس کوهی
افقی ۱ آیین بر تخت نشستن پادشاهی نو
افقی ۲ گونه‌ای سرو کوهی در جنگل‌های شمال
افقی ۲ پخته شده در آب
افقی ۲ دشنام
افقی ۳ فیلمی با بازی حسین پناهی
افقی ۳ وسیله‌ای الکتریکی برای یک طرفه کردن جریان الکتریکی
افقی ۳ نافرمانی
افقی ۴ پسوند ساختن قید از صفت
افقی ۴ روز گذشته
افقی ۴ خیاط
افقی ۴ سزاوار
افقی ۵ تهوع
افقی ۵ اعتقاد قلبی
افقی ۵ دسته و گروه
افقی ۶ در آنجا آب‌خنک می‌خورند
افقی ۶ فیلمی با بازی بهروز وثوقی و حمیده خیرآبادی
افقی ۶ مذکر
افقی ۷ اسب بارکش
افقی ۷ بیشتر، حماره
افقی ۷ پنهان
افقی ۸ آشوب و غوغا
افقی ۸ با کلید باز می‌کنند
افقی ۸ نظر و دید
افقی ۹ مثل و مانند
افقی ۹ اشاره‌ها
افقی ۹ پره گوش
افقی ۱۰ بدی به پا کردنی
افقی ۱۰ بالا رفتن
افقی ۱۰ ایالت صحرای آمریکا
افقی ۱۱ شهری در استان مرکزی
افقی ۱۱ عدد نحس
افقی ۱۱ ضمیر همیشه غایب
افقی ۱۲ میوه باب گلو
افقی ۱۲ بدزبان و پرده‌در
افقی ۱۲ دانه خوشبو
افقی ۱۲ حرف اول
افقی ۱۳ توانایی خواندن و نوشتن
افقی ۱۳ منوال
افقی ۱۳ پایتخت ویتنام
افقی ۱۴ واجب کردن
افقی ۱۴ بسیار مهربان
افقی ۱۴ درخت جوان نورسته
افقی ۱۵ فیلمی با بازی جمشید مشایخی
افقی ۱۵ تنها و یکتا
عمودی ۱ غیرقانونی کالا وارد می‌کند
عمودی ۱ زمینی که در آن چشمه زیاد باشد
عمودی ۲ عابد
عمودی ۲ گوشه‌ای در دستگاه راست ماهور
عمودی ۲ واسطه در و چهارچوب
عمودی ۳ نوشیدنی تلخ
عمودی ۳ خوار و حقیر
عمودی ۳ هم وزن شدن
عمودی ۴ میوه تلفنی
عمودی ۴ روشن‌تر
عمودی ۴ رده
عمودی ۴ بخشش
عمودی ۵ سخت و قوی
عمودی ۵ زن شعر گوی
عمودی ۵ ابر نزدیک زمین
عمودی ۶ بین
عمودی ۶ کبوتر دشتی
عمودی ۶ شهری در استان خوزستان
عمودی ۷ چاره و گزیر
عمودی ۷ بسته شدن پیمان
عمودی ۷ یگانه و بی‌همتا
عمودی ۸ زدن نبض و قلب
عمودی ۸ گریزگاه
عمودی ۸ آرامش
عمودی ۹ حریص و طماع
عمودی ۹ دراز
عمودی ۹ بخار دهان
عمودی ۱۰ شهری در استان خوزستان
عمودی ۱۰ پوست درخت خدنگ
عمودی ۱۰ بدیع
عمودی ۱۱ شکم بند طبی
عمودی ۱۱ بیماری زردی
عمودی ۱۱ برهان‌ها
عمودی ۱۲ حقیقت هر چیز
عمودی ۱۲ استفراغ
عمودی ۱۲ بزرگ و درشت
عمودی ۱۲ رشته‌کوهی در کرانه باختری آمریکای لاتین
عمودی ۱۳ پایتخت اریتره
عمودی ۱۳ سنگ سخت
عمودی ۱۳ اشاره به دور
عمودی ۱۴ یدک
عمودی ۱۴ بی‌شعور
عمودی ۱۴ رنگ‌ها
عمودی ۱۵ تذکر
عمودی ۱۵ نوعی بیماری ارثی خونی که در آن انعقاد خون به کندی صورت می‌گیرد

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar