جواب مرحله ۳۸۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ سرمایه
افقی ۱ فیلمی از کامبوزیا پرتوی با بازی شبنم قلی‌خانی
افقی ۲ مقاصد
افقی ۲ آرام و آهسته
افقی ۲ میوه ورزش بوکس
افقی ۳ فوت کردن
افقی ۳ بی‌مطالعه و الکی
افقی ۳ عرق روسی
افقی ۴ پایه و ستون
افقی ۴ نفس سیگاری
افقی ۴ جای اقامت
افقی ۴ اشاره به نزدیک
افقی ۵ صنم
افقی ۵ اثری از گوته
افقی ۵ پذیرفتن سخن
افقی ۶ زبان گیلان
افقی ۶ نابینایی
افقی ۶ به طرف، به سوی
افقی ۷ شعله و زبانه آتش
افقی ۷ خواهش کردن
افقی ۷ فهم و دریافت
افقی ۸ توانایی
افقی ۸ چین و شکن
افقی ۸ نوزاد کودکانه
افقی ۹ سلاحی سرد
افقی ۹ همه‌گیر
افقی ۹ نویسنده ایلیاد و ادیسه
افقی ۱۰ راه شاعرانه
افقی ۱۰ پادشاه بزرگ
افقی ۱۰ از پیامبران
افقی ۱۱ نام خانوادگی ماری کاشف رادیوم
افقی ۱۱ زشت
افقی ۱۱ گشوده
افقی ۱۲ بی‌مو
افقی ۱۲ تأیید شده
افقی ۱۲ حرف دهن کجی
افقی ۱۲ پاک از گناه
افقی ۱۳ زشت و سخیف
افقی ۱۳ فال نیک
افقی ۱۳ رود آسیای میانه
افقی ۱۴ همدم
افقی ۱۴ سیاه رنگ
افقی ۱۴ رفتار و طریقه
افقی ۱۵ گور
افقی ۱۵ دارای خطوط موازی
عمودی ۱ اثری از یان فلمینگ
عمودی ۱ بازداشتن از آمدن و دخول و خروج
عمودی ۲ صندلی پارک
عمودی ۲ هیزم
عمودی ۲ از کفش‌های زمستانی
عمودی ۳ خیانتکار
عمودی ۳ رستنی
عمودی ۳ عبادتگاه ترسایان
عمودی ۴ میخ چوبی
عمودی ۴ نسج
عمودی ۴ سرشت
عمودی ۴ معدن
عمودی ۵ کشوری در قاره آسیا
عمودی ۵ تیم فوتبال ایتالیایی
عمودی ۵ بان و ناله
عمودی ۶ خطاب بی‌ادبانه
عمودی ۶ درختچه کوکائین
عمودی ۶ زیبا همچون پری
عمودی ۷ دوستی و محبت
عمودی ۷ بخش ویژه مراقبت از بیماران قلبی در بیمارستان
عمودی ۷ واحدی در ارتش
عمودی ۸ ضرور و لازم
عمودی ۸ خشک و شکننده
عمودی ۸ پاک شده
عمودی ۹ اشاره با گوشه چشم
عمودی ۹ کدام یک
عمودی ۹ عدد منفی
عمودی ۱۰ چشمه
عمودی ۱۰ بدین معنی که
عمودی ۱۰ پیمانه و اندازه
عمودی ۱۱ تاخت اسب
عمودی ۱۱ دوستان
عمودی ۱۱ پارسای مسیحی
عمودی ۱۲ میوه باب گلو
عمودی ۱۲ حرف پیروزی
عمودی ۱۲ اسمی که در تورات بر خدا اطلاق شده است
عمودی ۱۲ رفیق مشهدی
عمودی ۱۳ دستگاهی که با استفاده از امواج تشعشعی محل، ارتفاع، و فاصلۀ جسمی را در زمین یا آسمان تعیین می‌کند
عمودی ۱۳ گناهان
عمودی ۱۳ دریاها
عمودی ۱۴ کنایه از بی‌دوام و نامطمئن
عمودی ۱۴ دانا
عمودی ۱۴ شهری در ایتالیا
عمودی ۱۵ از سازهای دمیدنی
عمودی ۱۵ جذب کننده

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar